Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-13 14:35:44
№ 20160413DNJc767158

Описание:

Предметът на обществената поръчка е:

Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по четири обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1:„Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Байкал, с. Брегаре, с. Славовица и с. Ставерци”;

Обособена позиция №2:„ „Ремонт за подобряване на енергийна ефективност на общински сгради в село Горна Митрополия, град Долна Митрополия и град Тръстеник“;

Обособена позиция №3:„ „Реконструкция на общински сгради, ползвани от Дом за стари хора – Горна Митрополия, ДСП – село Подем“;

Обособена позиция №4:„ „Реконструкция на централни площади и възстановяване на паркови пространства в град Долна Митрополия, град Тръстеник, с. Горна Митрополия, с. Комарево и с. Ореховица“;


Срок за подаване на офертите- до 16,30 ч. на 11.05.2016 г. 

Публично отваряне на офертите - 12.05.2016 г. от  11,00 ч. в Заседателната зала на община Долна Митрополия