Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за функционирането на обществените трапезарии в община Долна Митрополия след 01.05.2017 г. във връзка с операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд “ по Оперативна програма за храни и/или основно материал

Дата: 2017-03-20 11:34:28
№ 20170315gISt972948

Описание:

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по ЗОП ще проведе открита процедура по чл.20, ал.1, т.1, б. «б» от  Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за функционирането  на обществените трапезарии в община Долна Митрополия след 01.05.2017 г. във връзка с операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд “ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България , по 9 обособени позиции:

Обособена позиция №1: Месо и месни продукти;

Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти;

Обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други морски храни;

Обособена позиция №4: Яйца;

Обособена позиция №5: Масла и мазнини;

Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа;

Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива;

Обособена позиция №8: Зеленчуци и продукти от тях;

Обособена позиция №9: Други хранителни продукти.

Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към  настоящата документация

Срок за подаване на оферти: 19.04.2017 г. 


Документи
06332017171503_Решение.pdf
06392017171503_Обявление.pdf
06452017171503_ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf
20102017171503_РАЗДЕЛ I ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.pdf
20162017171503_РАДЕЛ ІІ ОБРАЗЦИ.docx
20282017171503_РАЗДЕЛ III УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ.pdf
20442017171503_РАЗДЕЛ IV МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА.pdf
20542017171503_РАЗДЕЛ V ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР.doc
21062017171503_РАЗДЕЛ VI УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ.pdf

ПубликацияДата
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценови предложения 2017-04-21 16:05:00

<-- Обратно към поръчки