Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за зареждане на автомобили, собственост на Община Долна Митрополия по райони на обслужване

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2015-02-13 14:00:00
№ 20150218hPpR146109

Описание:

 Община Долна Митрополия обявява  обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП с предмет: Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за зареждане на автомобили,собственост на Община Долна Митрополия по райони на обслужване. Обществената поръчка е с четири обособени позиции както следва: ;

1. Обособена позиция №1- Покупка на  горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции на територията на цялата страна. В предмета на поръчката се включва покупка на дизелово гориво - 17 000 л.(+/- 10%);

2.Обособена позиция №2- Покупка на  горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване гр.Тръстеник, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензинА95Н – 7 300 л. и дизелово гориво 6 050 л.(+/- 10%);

3.Обособена позиция №3- Покупка на  горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване гр.Долна Митрополия, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н  –  4 000 л. и дизелово гориво 10 000 л.(+/-10%);

4.Обособена позиция №4- Покупка на  горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване с. Крушовене, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензинА95Н – 8 000 л. и дизелово гориво 4 000 л.(+/- 10%);

За справки и информация тел. 06552 2490.


Документи
40572015181202_13022015162112.pdf

ПубликацияДата
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2017-03-22 09:10:00
Договор № РД-12-28 От дата: 2015-02-16 2015-03-16 13:25:00
Плащане по договор №: РД-12-28 От дата: 2015-02-16 2015-03-31 10:25:00

<-- Обратно към поръчки