Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2013-12-20 00:00:00
№ 20150304wXFV172315

Описание:ПубликацияДата
Обявление за приключване на договор 2019-04-17 14:30:00
Договор № РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2014-04-01 00:00:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2014-09-30 00:00:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2014-09-30 00:00:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2014-11-05 00:00:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2014-11-05 00:00:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2014-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2014-12-03 00:00:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-01-07 00:00:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-01-07 00:00:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-03-04 11:41:24
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-03-04 11:42:25
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-03-31 10:08:04
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-03-31 10:09:29
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-04-20 13:56:28
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-04-20 13:57:05
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2014-10-06 11:55:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2014-10-06 11:25:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2014-10-06 11:25:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2014-10-06 11:30:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2014-10-06 11:30:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2014-10-06 11:30:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2014-10-06 11:35:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2014-10-06 12:10:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-05-18 11:28:50
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-05-18 11:29:42
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-06-18 12:00:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-06-18 12:05:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-07-16 09:10:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-07-16 09:10:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-08-24 11:27:57
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-08-24 11:28:37
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-09-23 13:50:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-09-23 13:50:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-10-20 14:55:08
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-10-20 14:55:45
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-11-16 16:05:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-11-16 16:10:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-12-20 15:00:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2015-12-20 15:05:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-01-22 11:09:16
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-01-22 11:09:46
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-02-17 14:15:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-02-17 14:15:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-03-17 11:41:04
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-03-17 11:41:40
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-04-17 10:25:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-04-17 10:25:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-05-16 16:15:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-05-16 16:15:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-06-20 14:20:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-07-21 14:25:06
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-07-21 14:30:00
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-07-21 14:35:21
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-08-11 14:59:59
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-08-11 15:16:12
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-09-17 11:06:21
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-09-17 11:07:09
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-10-18 11:49:23
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-10-18 11:50:07
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-11-21 14:38:02
Плащане по договор №: РД-12-48/01.04.2014 От дата: 2014-04-01 2016-11-21 14:38:35

<-- Обратно към поръчки