Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Общинските детски заведения и училища при Община Долна Митрополия”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-04-08 14:18:00
№ 20150408NZkp278345

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставката чрез закупуване на хранителни продукти за нуждите на общинските детски заведения и училища при Община Долна Митрополия по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти

Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция № 3: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция № 4: Яйца

Обособена позиция № 5: Масла и мазнини

Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти

Обособена позиция 10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към  настоящата документация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците.

 


Документи
16272015081204_dokumentaciq.pdf
16582015081204_metodika.pdf
17202015081204_tehnicheski specifikacii.pdf
21512015081404_12.03.РАЗДЕЛ IV - ОБРАЗЦИ.doc
23192015081404_reshenie AOP.pdf
23342015081404_obqvlenie AOP.pdf

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-05-11 16:30:00
Протокол №1 2015-06-02 09:30:00
Съобщение по чл.69а,ал.3 за отваряне на ценови оферти 2015-06-18 14:00:00
Протокол №2 2015-07-01 11:55:00
Протокол №3 2015-07-01 11:55:00
Решение за класиране 2015-07-01 11:55:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 1 2017-08-10 09:00:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 2 2017-08-10 09:05:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 3 2017-08-10 09:10:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 4 2017-08-10 09:20:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 5 2017-08-10 09:25:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 6 2017-08-10 09:30:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 7 2017-08-10 09:45:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 8 2017-08-10 10:00:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 9 2017-08-10 10:05:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 10 2017-08-10 10:50:00
Договор № РД-12-103/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-07-31 10:10:00
Плащане по договор №: РД-12-103/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-10-15 14:35:00
Плащане по договор №: РД-12-103/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-11-05 14:05:00
Плащане по договор №: РД-12-103/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-12-20 15:10:00
Плащане по договор №: РД-12-103/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-01-08 09:05:00
Плащане по договор №: РД-12-103/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-03-10 14:00:00
Плащане по договор №: РД-12-103/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-03-22 14:00:00
Плащане по договор №: РД-12-103/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-05-05 16:10:00
Плащане по договор №: РД-12-103/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-04-05 14:55:00
Плащане по договор №: РД-12-103/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-06-06 14:55:00
Плащане по договор №: РД-12-103/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-07-15 09:10:00
Плащане по договор №: РД-12-103/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-08-11 11:54:00
Плащане по договор №: РД-12-103/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-09-01 09:25:00
Плащане по договор №: РД-12-103/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-10-10 11:50:00
Плащане по договор №: РД-12-103/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-11-10 14:40:00
Договор № РД-12-104/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-07-31 11:00:00
Плащане по договор №: РД-12-104/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-10-15 14:35:00
Плащане по договор №: РД-12-104/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-11-05 14:05:00
Плащане по договор №: РД-12-104/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-12-20 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-104/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-01-08 09:15:00
Плащане по договор №: РД-12-104/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-02-12 14:05:00
Плащане по договор №: РД-12-104/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-03-22 14:00:59
Плащане по договор №: РД-12-104/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-05-05 16:00:00
Плащане по договор №: РД-12-104/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-04-05 15:00:00
Плащане по договор №: РД-12-104/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-06-06 15:00:00
Плащане по договор №: РД-12-104/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-07-15 09:15:00
Плащане по договор №: РД-12-104/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-08-11 11:56:00
Плащане по договор №: РД-12-104/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-09-01 09:25:00
Плащане по договор №: РД-12-104/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-10-10 11:50:00
Плащане по договор №: РД-12-104/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-11-10 14:40:00
Договор № РД-12-105/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-07-31 11:05:00
Плащане по договор №: РД-12-105/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-10-15 14:35:00
Плащане по договор №: РД-12-105/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-11-05 14:10:00
Плащане по договор №: РД-12-105/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-12-20 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-105/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-12-30 09:20:00
Плащане по договор №: РД-12-105/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-01-08 09:20:00
Плащане по договор №: РД-12-105/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-02-12 14:05:00
Плащане по договор №: РД-12-105/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-03-22 14:01:30
Плащане по договор №: РД-12-105/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-05-05 16:00:00
Плащане по договор №: РД-12-105/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-04-05 15:00:00
Плащане по договор №: РД-12-105/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-06-06 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-105/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-07-15 09:15:00
Плащане по договор №: РД-12-105/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-08-11 11:56:38
Плащане по договор №: РД-12-105/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-10-10 11:50:00
Плащане по договор №: РД-12-105/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-11-10 14:40:00
Договор № РД-12-106/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-07-31 11:10:00
Плащане по договор №: РД-12-106/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-10-15 14:35:00
Плащане по договор №: РД-12-106/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-11-05 14:10:00
Плащане по договор №: РД-12-106/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-12-20 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-106/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-02-12 14:05:00
Плащане по договор №: РД-12-106/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-03-22 14:02:06
Плащане по договор №: РД-12-106/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-05-05 16:00:00
Плащане по договор №: РД-12-106/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-04-05 15:00:00
Плащане по договор №: РД-12-106/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-06-06 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-106/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-07-15 09:15:00
Плащане по договор №: РД-12-106/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-08-11 11:57:08
Плащане по договор №: РД-12-106/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-09-01 09:30:00
Плащане по договор №: РД-12-106/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-10-10 11:50:00
Плащане по договор №: РД-12-106/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-11-10 14:40:00
Договор № РД-12-107/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-07-31 11:15:00
Плащане по договор №: РД-12-107/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-10-15 14:40:00
Плащане по договор №: РД-12-107/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-11-05 14:10:00
Плащане по договор №: РД-12-107/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-12-20 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-107/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-01-08 09:20:00
Плащане по договор №: РД-12-107/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-02-12 14:05:00
Плащане по договор №: РД-12-107/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-03-22 14:02:36
Плащане по договор №: РД-12-107/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-05-05 16:00:00
Плащане по договор №: РД-12-107/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-05-05 16:05:00
Плащане по договор №: РД-12-107/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-04-05 15:05:00
Плащане по договор №: РД-12-107/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-06-06 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-107/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-07-15 09:20:00
Плащане по договор №: РД-12-107/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-08-11 11:57:45
Плащане по договор №: РД-12-107/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-10-10 11:50:00
Плащане по договор №: РД-12-107/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-11-10 14:40:00
Договор № РД-12-108/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-07-31 11:20:00
Плащане по договор №: РД-12-108/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-10-15 14:40:00
Плащане по договор №: РД-12-108/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-11-05 14:10:00
Плащане по договор №: РД-12-108/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-12-20 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-108/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-01-08 09:20:00
Плащане по договор №: РД-12-108/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-02-12 14:10:00
Плащане по договор №: РД-12-108/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-03-22 14:03:05
Плащане по договор №: РД-12-108/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-04-05 15:05:00
Плащане по договор №: РД-12-108/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-06-06 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-108/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-07-15 09:20:00
Плащане по договор №: РД-12-108/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-08-11 11:58:17
Плащане по договор №: РД-12-108/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-09-01 09:40:00
Плащане по договор №: РД-12-108/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-10-10 11:55:00
Плащане по договор №: РД-12-108/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-11-10 14:55:00
Договор № РД-12-109/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-07-31 11:25:00
Плащане по договор №: РД-12-109/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-10-15 14:40:00
Плащане по договор №: РД-12-109/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-11-05 14:10:00
Плащане по договор №: РД-12-109/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-12-20 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-109/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-01-08 09:25:00
Плащане по договор №: РД-12-109/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-02-12 14:10:00
Плащане по договор №: РД-12-109/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-03-22 14:03:37
Плащане по договор №: РД-12-109/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-05-05 16:05:00
Плащане по договор №: РД-12-109/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-04-05 15:05:00
Плащане по договор №: РД-12-109/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-06-06 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-109/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-07-15 09:20:00
Плащане по договор №: РД-12-109/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-08-11 11:58:47
Плащане по договор №: РД-12-109/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-10-18 11:56:00
Плащане по договор №: РД-12-109/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-11-10 14:55:00
Договор № РД-12-110/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-07-31 11:35:00
Плащане по договор №: РД-12-110/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-10-15 14:40:00
Плащане по договор №: РД-12-110/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-11-05 14:15:00
Плащане по договор №: РД-12-110/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-12-20 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-110/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-01-08 09:25:00
Плащане по договор №: РД-12-110/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-02-12 14:15:00
Плащане по договор №: РД-12-110/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-03-22 14:04:07
Плащане по договор №: РД-12-110/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-05-05 16:10:00
Плащане по договор №: РД-12-110/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-04-05 15:05:00
Плащане по договор №: РД-12-110/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-06-06 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-110/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-07-15 09:20:00
Плащане по договор №: РД-12-110/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-08-11 11:59:16
Плащане по договор №: РД-12-110/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-09-01 09:40:00
Плащане по договор №: РД-12-110/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-10-10 11:55:00
Плащане по договор №: РД-12-110/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-11-10 14:55:00
Договор № РД-12-111/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-07-31 11:30:00
Плащане по договор №: РД-12-111/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-10-15 14:40:00
Плащане по договор №: РД-12-111/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-11-05 14:15:00
Плащане по договор №: РД-12-111/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-12-20 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-111/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-01-08 09:30:00
Плащане по договор №: РД-12-111/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-02-12 14:15:00
Плащане по договор №: РД-12-111/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-03-22 14:04:40
Плащане по договор №: РД-12-111/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-05-05 16:10:00
Плащане по договор №: РД-12-111/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-04-05 15:05:00
Плащане по договор №: РД-12-111/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-06-06 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-111/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-07-15 09:20:00
Плащане по договор №: РД-12-111/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-08-11 11:59:48
Плащане по договор №: РД-12-111/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-09-01 09:40:00
Плащане по договор №: РД-12-111/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-10-10 11:55:00
Плащане по договор №: РД-12-111/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-11-10 14:55:00
Договор № РД-12-112/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-07-31 11:50:00
Плащане по договор №: РД-12-112/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-10-15 14:40:00
Плащане по договор №: РД-12-112/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-11-05 14:15:00
Плащане по договор №: РД-12-112/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2015-12-20 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-112/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-01-08 09:30:00
Плащане по договор №: РД-12-112/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-02-12 14:15:00
Плащане по договор №: РД-12-112/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-03-22 14:05:11
Плащане по договор №: РД-12-112/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-05-05 16:10:00
Плащане по договор №: РД-12-112/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-04-05 15:10:00
Плащане по договор №: РД-12-112/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-06-06 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-112/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-07-15 09:20:00
Плащане по договор №: РД-12-112/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-08-11 12:00:22
Плащане по договор №: РД-12-112/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-10-10 11:55:00
Плащане по договор №: РД-12-112/22.07.2015г. От дата: 2015-07-22 2016-11-10 14:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Общинските детски заведения и училища при Община Долна Митрополия” 2015-08-11 10:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Общинските детски заведения и училища при Община Долна Митрополия” 2015-08-11 10:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Общинските детски заведения и училища при Община Долна Митрополия” 2015-08-11 10:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Общинските детски заведения и училища при Община Долна Митрополия” 2015-08-11 10:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Общинските детски заведения и училища при Община Долна Митрополия” 2015-08-11 10:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Общинските детски заведения и училища при Община Долна Митрополия” 2015-08-11 10:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Общинските детски заведения и училища при Община Долна Митрополия” 2015-08-11 10:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Общинските детски заведения и училища при Община Долна Митрополия” 2015-08-11 10:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Общинските детски заведения и училища при Община Долна Митрополия” 2015-08-11 10:10:00

<-- Обратно към поръчки