Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-04-14 15:03:03
№ 20150414sPkN286758

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставката чрез закупуване на хранителни продукти за нуждите на Домашен социалeн патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия, със следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: Месо и месни продукти

Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция №4: Яйца

Обособена позиция №5: Масла и мазнини

Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция №9: Други хранителни продукти

Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към  настоящата документация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците.


Документи
09212015141604_reshenie AOP.pdf
09342015141604_obqvlenie AOP.pdf
09552015141604_hrani_patronaj.rar

ПубликацияДата
Частично прекратяване 2015-05-07 14:35:00
Отговор на въпрос 2015-05-15 10:25:00
Протокол №1 2015-06-04 16:00:00
Съобщение по чл.69а,ал.3 за отваряне на ценови оферти 2015-06-18 14:20:00
Протокол №2 2015-07-01 12:00:00
Протокол №3 2015-07-01 12:00:00
Решение за класиране 2015-07-01 12:05:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 1 2017-09-25 10:00:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 2 2017-09-25 10:05:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 3 2017-09-25 10:10:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 4 2017-09-25 10:15:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 5 2017-09-25 10:20:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 6 2017-09-25 10:25:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 7 2017-09-25 10:30:00
Договор № РД-12-124/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-08-14 09:15:00
Плащане по договор №: РД-12-124/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-10-15 14:40:00
Плащане по договор №: РД-12-124/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-11-05 14:15:00
Плащане по договор №: РД-12-124/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-12-28 15:22:00
Плащане по договор №: РД-12-124/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-01-08 09:35:00
Плащане по договор №: РД-12-124/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-02-12 14:20:00
Плащане по договор №: РД-12-124/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-03-22 14:06:20
Плащане по договор №: РД-12-124/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-05-05 16:10:00
Плащане по договор №: РД-12-124/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-04-05 15:10:00
Плащане по договор №: РД-12-124/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-06-06 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-124/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-07-15 09:25:00
Плащане по договор №: РД-12-124/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-08-11 12:00:53
Плащане по договор №: РД-12-124/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-09-01 09:10:00
Плащане по договор №: РД-12-124/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-10-10 12:00:00
Плащане по договор №: РД-12-124/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-11-10 15:00:00
Договор № РД-12-125/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-08-14 09:30:00
Плащане по договор №: РД-12-125/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-10-15 14:45:00
Плащане по договор №: РД-12-125/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-12-20 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-125/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-01-08 09:35:00
Плащане по договор №: РД-12-125/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-03-22 14:06:53
Плащане по договор №: РД-12-125/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-05-05 16:10:00
Плащане по договор №: РД-12-125/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-04-05 15:10:00
Плащане по договор №: РД-12-125/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-06-06 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-125/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-07-15 09:25:00
Плащане по договор №: РД-12-125/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-08-11 12:01:31
Плащане по договор №: РД-12-125/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-09-01 09:15:00
Плащане по договор №: РД-12-125/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-10-10 12:00:00
Плащане по договор №: РД-12-125/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-11-10 15:00:00
Договор № РД-12-126/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-08-14 10:00:00
Плащане по договор №: РД-12-126/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-11-05 14:15:00
Плащане по договор №: РД-12-126/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-12-20 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-126/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-01-08 09:40:00
Плащане по договор №: РД-12-126/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-03-22 14:07:26
Плащане по договор №: РД-12-126/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-05-05 16:10:00
Плащане по договор №: РД-12-126/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-04-05 15:10:00
Плащане по договор №: РД-12-126/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-06-06 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-126/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-07-15 09:30:00
Плащане по договор №: РД-12-126/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-08-11 12:02:02
Плащане по договор №: РД-12-126/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-09-01 09:15:00
Плащане по договор №: РД-12-126/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-10-10 12:00:00
Плащане по договор №: РД-12-126/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-11-10 15:00:00
Договор № РД-12-127/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-08-14 10:25:00
Плащане по договор №: РД-12-127/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-10-15 14:45:00
Плащане по договор №: РД-12-127/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-11-05 14:15:00
Плащане по договор №: РД-12-127/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-12-20 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-127/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-01-08 09:40:00
Плащане по договор №: РД-12-127/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-03-22 14:07:53
Плащане по договор №: РД-12-127/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-05-05 16:15:00
Плащане по договор №: РД-12-127/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-04-05 15:10:00
Плащане по договор №: РД-12-127/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-06-06 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-127/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-07-15 09:30:00
Плащане по договор №: РД-12-127/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-08-11 12:02:36
Плащане по договор №: РД-12-127/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-09-01 09:15:00
Плащане по договор №: РД-12-127/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-10-10 12:00:00
Плащане по договор №: РД-12-127/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-11-10 15:00:00
Договор № РД-12-128/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-08-14 10:30:00
Плащане по договор №: РД-12-128/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-10-15 14:45:00
Плащане по договор №: РД-12-128/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-11-05 14:20:00
Плащане по договор №: РД-12-128/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-12-20 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-128/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-01-08 09:45:00
Плащане по договор №: РД-12-128/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-03-22 14:09:02
Плащане по договор №: РД-12-128/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-05-05 16:15:00
Плащане по договор №: РД-12-128/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-04-05 15:10:00
Плащане по договор №: РД-12-128/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-06-06 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-128/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-07-15 09:30:00
Плащане по договор №: РД-12-128/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-08-11 12:03:08
Плащане по договор №: РД-12-128/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-08-08 09:20:00
Плащане по договор №: РД-12-128/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-10-10 12:00:00
Плащане по договор №: РД-12-128/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-11-10 15:00:00
Договор № РД-12-130/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-08-14 10:40:00
Плащане по договор №: РД-12-130/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-10-15 14:45:00
Плащане по договор №: РД-12-130/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-11-05 14:20:00
Плащане по договор №: РД-12-130/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-12-20 15:25:00
Плащане по договор №: РД-12-130/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-01-08 09:45:00
Плащане по договор №: РД-12-130/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-02-12 14:20:00
Плащане по договор №: РД-12-130/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-05-05 16:15:00
Плащане по договор №: РД-12-130/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-04-05 15:10:00
Плащане по договор №: РД-12-130/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-06-06 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-130/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-07-15 09:30:00
Плащане по договор №: РД-12-130/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-08-11 12:05:08
Плащане по договор №: РД-12-130/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-08-08 09:25:00
Плащане по договор №: РД-12-130/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-10-10 12:00:00
Плащане по договор №: РД-12-130/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-11-10 15:05:00
Договор № РД-12-131/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-08-14 10:50:00
Плащане по договор №: РД-12-131/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-10-15 14:50:00
Плащане по договор №: РД-12-131/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-11-05 14:20:00
Плащане по договор №: РД-12-131/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-12-20 15:25:00
Плащане по договор №: РД-12-131/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-01-08 09:45:00
Плащане по договор №: РД-12-131/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-03-22 14:09:32
Плащане по договор №: РД-12-131/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-05-05 16:15:00
Плащане по договор №: РД-12-131/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-04-05 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-131/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-06-06 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-131/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-07-15 09:30:00
Плащане по договор №: РД-12-131/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-08-11 12:05:44
Плащане по договор №: РД-12-131/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-09-01 09:25:00
Плащане по договор №: РД-12-131/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-10-10 12:05:00
Плащане по договор №: РД-12-131/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-11-10 15:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” 2015-08-20 11:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” 2015-08-20 11:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” 2015-08-20 11:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” 2015-08-20 11:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” 2015-08-20 11:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” 2015-08-20 11:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” 2015-08-20 11:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” 2015-08-20 11:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” 2015-08-20 15:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” 2015-08-20 11:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” 2015-08-20 11:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” 2015-08-20 11:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” 2015-08-20 11:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” 2015-08-20 11:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” 2015-08-20 11:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” 2015-08-20 11:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия” 2015-08-20 11:25:00

<-- Обратно към поръчки