Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Инженеринг на обект: "Водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия ( етап І) и довеждащ колектор към ПСОВ”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-09-23 00:00:00
№ 20150421YqJQ302867

Описание:

Инженеринг на обект:  "Водопроводна  и канализационна мрежи  на гр. Долна Митрополия  ( етап І) и довеждащ колектор към ПСОВ” в рамките на ОП „Околна среда“ 2007-2014 г. съгласно  Договорните условия на ФИДИК (FIDIC)  за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга)”


ПубликацияДата
Разяснение 1 2014-10-10 13:00:00
Съобщение по чл.69а,ал.3 за отваряне на ценови оферти 2015-04-21 16:30:00
Разяснение 2 2014-10-13 13:00:00
Разяснение 3 2014-10-29 13:00:00
Разяснение 4 2014-10-31 13:00:00
Разяснение 5 2014-10-31 14:00:00
Разяснение 6 2014-11-03 10:00:00
Разяснение 7 2014-11-07 10:00:00
Разяснение 8 2014-11-07 11:00:00
Разяснение 9 2014-11-21 10:00:00
Разяснение 10 2014-11-25 10:00:00
Разяснение 11 2014-11-25 14:00:00
Съобщение за посещение 2014-10-20 13:00:00
Ново съобщение за посещение 2014-10-23 17:00:00
Съобщение за посещение за 05.11.2014г. 2014-11-03 14:00:00
Протокол №1 2014-12-02 15:00:00
Протокол №2 2015-05-07 12:00:00
Протокол №3 2015-05-07 12:00:00
Протокол №4 2015-05-07 12:00:00
Решение за класиране 2015-05-07 12:00:00
Оценителен лист 2 2015-05-07 12:30:00
Оценителен лист 3 2015-05-07 12:30:00
Оценителен лист 1 2015-05-07 12:20:00
Договор + приложение 2017-05-11 15:56:36
Обявление за възложена поръчка 2017-05-18 10:55:00
Обявление за приключване на договор 2019-06-25 16:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Инженеринг на обект: "Водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия ( етап І) и довеждащ колектор към ПСОВ” 2016-03-30 11:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Инженеринг на обект: "Водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия ( етап І) и довеждащ колектор към ПСОВ” 2015-06-30 11:55:00

<-- Обратно към поръчки