Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„РЕМОНТ И АСФАЛТИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-05-11 17:00:00
№ 20150511uAep355063

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава осем „а“, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за ремонт и асфалтиране на общински пътища и улици на територията на община Долна Митрополия.

  Предметът на поръчката включва следните подобекти:

1.    Подобект № 1 : „Ремонт на път № РVN 2046 - / ІІІ - 118, Подем - Долна Митрополия /  - Биволаре / РVN 1042 /от км 0 + 000 до км 1 + 800”;

2.    Подобект № 2 : „Ремонт път № РVN 1042 - / РVN 1041 / Рибен - Божурица - Граница общ. ( Долна Митрополия - Плевен ) - Опанец / ІІІ - 3004 / от км 8+750 до км 12+000 ”;

3.    Подобект № 3 : „Ремонт път № РVN 1042 - / РVN 1041 / Рибен - Божурица - Граница общ. ( Долна Митрополия - Плевен ) - Опанец / ІІІ - 3004 / от км 0+000 до км  – 3+470“;

4.    Подобект № 4 : „Ремонт път РVN 1041 -  / ІІІ - 118, Комарево - Долна Митрополия / Подем - Рибен - ДЗС 1 май от км 0+000 до км 4+700” ;

5.    Подобект № 5 : „Ремонт път РVN  3049 / РVN 1045, Долна Митрополия - Горна Митрополия / - / ІІІ - 3004 / - Депо за ТБО от км 0+000 до км 1+ 100” ;

6.    Подобект № 6: „Ремонт път  № РVN 2043 - / ІІІ - 118, Подем - Долна Митрополия / Победа - Тръстеник / ІІІ - 3004 / от км 0 + 000 до км 7 + 000”;

7.    Подобект № 7: „Ремонт път № РVN 3044 / ІІІ - 118, Подем - Долна Митрополия / - Божурица  / РVN 1042 / от км 0 + 000 до км 2 + 100” ;

8.    Подобект № 8: „Изграждане на бетонови отводнителни канавки на път №  РVN 1020 -  / ІІ  -11/ Гиген - Искър - Граница общ. ( Гулянци - Долна Митрополия ) - Славовица - / ІІІ - 3004 / от км 9+900 до км. 9+566”;

9.    Подобект № 9:  “Ремонт на улица "Стара Планина" от ОК20 ÷ ОК 36" в с. Брегаре;

10.    Подобект № 10: “Ремонт на улица " Възразждане" от ОК133 ÷ ОК 147" в с. Гостиля;

11.     Подобект № 11: “Ремонт на улица " Цанко Церковски" от ОК 45÷ ОК 154" в с. Ореховица;

12.     Подобект № 12: “Ремонт на улица " Кочо Честименски" от ОК 82 ÷ ОК 102" в с. Ставерци.

 


Документи
20562015111905_Приложения.doc
21482015111905_Dogovor proekt.doc
31072015121405_pokana.pdf
31212015121405_tehnicheska specifikaciq.pdf
31342015121405_ukazaniq.pdf
08422015150905_КС пътища.xlsx

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-05-19 11:00:00
Протокол 2015-05-26 13:15:00
Договор № РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-06-09 11:30:00
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-07-06 15:32:35
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-06-18 10:00:00
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-06-18 10:00:00
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-06-18 10:05:00
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-06-18 10:05:00
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-06-18 10:10:00
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-06-18 10:10:00
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-06-18 10:15:00
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-06-18 10:15:00
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-06-18 10:20:00
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-06-18 10:20:00
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-06-18 10:20:00
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-06-18 10:25:00
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-08-07 10:23:00
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-08-07 10:26:42
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-08-07 10:29:36
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-08-07 10:30:10
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-08-24 11:21:22
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-08-24 11:22:24
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-08-24 11:22:51
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-08-24 11:23:40
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-08-24 11:24:13
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-08-24 11:24:45
Плащане по договор №: РД-12-77/04.06.2015 От дата: 2015-06-04 2015-08-24 11:25:21

<-- Обратно към поръчки