Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-05-18 17:30:00
№ 20150518trqS367029

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставката чрез закупуване на хранителни продукти за нуждите на Домашен социалeн патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия, със следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция №2: Други хранителни продукти

Обособена позиция №3: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към  настоящата документация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците.

 


Документи
37372015181605_dokumentaciq.pdf
38302015181605_metodika.pdf
39012015181605_ОБРАЗЦИ.doc
39532015181605_tehnicheski specifikacii.pdf

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-06-04 16:30:00
Протокол №1 2015-06-23 11:00:00
Съобщение по чл.69а,ал.3 за отваряне на ценови оферти 2015-07-02 15:45:00
Протокол №2 2015-07-13 14:30:00
Протокол №3 2015-07-13 14:35:00
Решение за класиране 2015-07-13 14:40:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 1 2017-09-25 10:00:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 2 2017-09-25 10:05:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 3 2017-09-25 10:10:00
Договор № РД-12-132/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-08-14 09:20:00
Плащане по договор №: РД-12-132/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-10-15 14:50:00
Плащане по договор №: РД-12-132/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-11-05 14:20:00
Плащане по договор №: РД-12-132/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-12-20 15:25:00
Плащане по договор №: РД-12-132/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-01-08 09:50:00
Плащане по договор №: РД-12-132/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-03-22 14:10:05
Плащане по договор №: РД-12-132/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-05-05 16:20:00
Плащане по договор №: РД-12-132/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-04-05 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-132/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-06-06 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-132/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-07-15 09:30:00
Плащане по договор №: РД-12-132/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-08-11 12:06:35
Плащане по договор №: РД-12-132/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-09-01 09:25:00
Плащане по договор №: РД-12-132/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-10-10 12:05:00
Плащане по договор №: РД-12-132/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-11-10 15:05:00
Договор № РД-12-133/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-08-14 09:30:00
Плащане по договор №: РД-12-133/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-10-15 14:50:00
Плащане по договор №: РД-12-133/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-11-05 14:25:00
Плащане по договор №: РД-12-133/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-12-20 15:25:00
Плащане по договор №: РД-12-133/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-01-08 09:55:00
Плащане по договор №: РД-12-133/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-03-22 14:10:33
Плащане по договор №: РД-12-133/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-05-05 16:20:00
Плащане по договор №: РД-12-133/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-04-05 15:15:00
Плащане по договор №: РД-12-133/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-06-06 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-133/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-07-15 09:30:00
Плащане по договор №: РД-12-133/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-08-11 12:07:19
Плащане по договор №: РД-12-133/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-09-01 09:20:00
Плащане по договор №: РД-12-133/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-10-10 12:05:00
Плащане по договор №: РД-12-133/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-11-10 15:05:00
Договор № РД-12-134/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-08-14 10:00:00
Плащане по договор №: РД-12-134/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-10-15 14:50:00
Плащане по договор №: РД-12-134/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-11-05 14:25:00
Плащане по договор №: РД-12-134/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2015-12-20 15:25:00
Плащане по договор №: РД-12-134/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-01-08 10:00:00
Плащане по договор №: РД-12-134/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-03-22 14:11:00
Плащане по договор №: РД-12-134/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-05-05 16:25:00
Плащане по договор №: РД-12-134/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-04-05 15:20:00
Плащане по договор №: РД-12-134/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-06-06 15:25:00
Плащане по договор №: РД-12-134/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-07-15 10:00:00
Плащане по договор №: РД-12-134/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-08-11 12:07:50
Плащане по договор №: РД-12-134/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-09-01 09:25:00
Плащане по договор №: РД-12-134/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-10-10 12:05:00
Плащане по договор №: РД-12-134/13.08.2015г. От дата: 2015-08-13 2016-11-10 15:05:00

<-- Обратно към поръчки