Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Бетониране на улична мрежа в населени места от територията на община Долна Митрополия“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-05-21 12:50:58
№ 20150521HXlS388634

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава осем „а“, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за бетониране на улична мрежа в населени места от територията на община Долна Митрополия.

  Предметът на поръчката включва следните подобекти:

1.    Подобект № 1 : „Бетониране на улица "Христо Ботев" от ОК 52÷ ОК 53, с. Байкал;

2.    Подобект № 2 : „Бетониране на улица "Цанко Церковски" от ОК 375 ÷ 386, с. Ореховица;

3.    Подобект № 3 : „Бетониране на улица "Дунав" от ОК 44 ÷ 115, с. Подем;

4.    Подобект № 4 : „Бетониране на улица "Христо Ботев" от ОК 20 ÷ 179, с. Горна Митрополия;

5.    Подобект № 5 : „Бетониране на улица "Панайот Хитов" от ОК 184а ÷ 241, с. Горна Митрополия” ;

6.    Подобект № 6: „Бетониране на улица "Хаджи Димитър" от ОК 81 ÷ ОК 158, с. Горна Митрополия;

Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 03.06.2015 г. от 15:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Документи
37092015211505_ukazaniq.pdf
37172015211505_Приложения.doc
37292015211505_Dogovor proekt.doc
37392015211505_КС УЛИЦИ Бетон.xlsx

ПубликацияДата
Протокол 2015-06-09 16:00:00
Договор № РД-12-85/22.06.2015 От дата: 2015-06-22 2015-06-23 11:00:00
Плащане по договор №: РД-12-85/22.06.2015 От дата: 2015-06-22 2015-07-06 15:34:16
Плащане по договор №: РД-12-85/22.06.2015 От дата: 2015-06-22 2015-07-06 15:39:26
Плащане по договор №: РД-12-85/22.06.2015 От дата: 2015-06-22 2015-07-06 15:40:02
Плащане по договор №: РД-12-85/22.06.2015 От дата: 2015-06-22 2015-07-06 15:40:32
Плащане по договор №: РД-12-85/22.06.2015 От дата: 2015-06-22 2015-07-06 15:41:30
Плащане по договор №: РД-12-85/22.06.2015 От дата: 2015-06-22 2015-07-06 15:42:24
Плащане по договор №: РД-12-85/22.06.2015 От дата: 2015-06-22 2015-07-16 09:00:00
Плащане по договор №: РД-12-85/22.06.2015 От дата: 2015-06-22 2015-07-16 09:05:00
Плащане по договор №: РД-12-85/22.06.2015 От дата: 2015-06-22 2015-07-16 09:05:00
Плащане по договор №: РД-12-85/22.06.2015 От дата: 2015-06-22 2015-08-07 10:33:45
Плащане по договор №: РД-12-85/22.06.2015 От дата: 2015-06-22 2015-08-07 10:41:45
Плащане по договор №: РД-12-85/22.06.2015 От дата: 2015-06-22 2015-08-07 10:42:19

<-- Обратно към поръчки