Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V-1004, КВ.19 ПО ПЛАНА НА ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФ

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-07-21 17:00:00
№ 20150721FxaT414681

Описание:

Предмет на обществената поръчка е изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на 1 бр. многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ V-1004, кв.19 по плана на гр. Долна Митрополия с административен адрес: гр.Долна Митрополия, ул. „Св.св. Крили и Методий“ №66

 

Поръчката обхваща две основни дейности:

Ø     Дейност 1: Изготвяне на Изготвяне на архитектурно заснемане и обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т.1 – 5 и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ.

Ø     Дейност 2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност.

 

Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 31.07.2015 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 


Документи
14572015211707_Ukazania.pdf
15132015211707_Tehniceska specificacia.pdf
15192015211707_Приложения.doc
53472015211807_dogovor.docx

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на оферти 2015-07-28 10:00:00
Протокол 2015-08-11 10:25:00
Анекс № РД-12-142/27.08.2015 г. 2015-09-03 11:15:00
Договор № РД-12-135/18.08.2015 От дата: 2015-08-18 2015-08-18 15:50:00

<-- Обратно към поръчки