Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изграждане на параклис в УПИ І, кв. 3 в село Биволаре, община Долна Митрополия“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-07-23 15:53:07
№ 20150723zwSn426412

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава осем „а“, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за изграждане на православен параклис в село Биволаре, община Долна Митрополия.

  В обхвата на поръчката са включени следните подобекти:

·      Подобект №1:СМР за изграждане на параклис в УПИ І, кв. 3 по плана на с.Биволаре, община Долна Митрополия“;

·   Подобект №2:Благоустрояване на прилежащия терен на параклис в  УПИ І, кв. 3 по плана на с.Биволаре“

 

Забележка: Финасирането на Подобект №2: „Благоустрояване на прилежащия терен на параклис в  УПИ І, кв. 3 по плана на с.Биволаре“ към момента на откриване на настоящата процедура не е осигурено.

Изпълнението на предвидените СМР за подобекта ще започне след като Община Долна Митрополия  осигури необходимите за това средства в общинския бюджет, за което на Изпълнителя ще бъде изпратено допълнително възлагателно писмо от страна на Възложителя .

Документи
20342015232207_Ukazania za uchastie.pdf
20422015232207_Dogovor proekt.doc
20592015232207_КС Параклис с.Биволаре.xls
21082015232207_Приложения.doc
24432015232207_Проект Параклис -с. Биволаре.rar

ПубликацияДата
Протокол 2015-08-10 15:00:00
Договор № РД-12-121/11.08.15 От дата: 2015-08-11 2015-08-12 13:25:00
Плащане по договор №: РД-12-121/11.08.15 От дата: 2015-08-11 2015-09-21 14:30:00
Плащане по договор №: РД-12-121/11.08.15 От дата: 2015-08-11 2015-10-19 14:35:00
Плащане по договор №: РД-12-121/11.08.15 От дата: 2015-08-11 2015-12-01 14:05:00
Плащане по договор №: РД-12-121/11.08.15 От дата: 2015-08-11 2015-12-01 14:05:00
Плащане по договор №: РД-12-121/11.08.15 От дата: 2015-08-11 2016-01-05 10:25:00
Плащане по договор №: РД-12-121/11.08.15 От дата: 2015-08-11 2016-01-05 09:55:00
Плащане по договор №: РД-12-121/11.08.15 От дата: 2015-08-11 2016-03-16 10:55:00
Плащане по договор №: РД-12-121/11.08.15 От дата: 2015-08-11 2016-04-04 11:00:00
Плащане по договор №: РД-12-121/11.08.15 От дата: 2015-08-11 2016-05-02 11:00:00

<-- Обратно към поръчки