Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на работно облекло за нуждите на община Долна Митрополия и защитно облекло и оборудване за доброволческо формирование в община Долна Митрополия“ - ОТТЕГЛЕНА

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-07-31 14:50:00
№ 20150731TFdo443408

Описание:

Обект на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за  доставка на работно облекло за нуждите на община Долна Митрополия, предназначено за непедагогически и медицински персонал в детски и учебни заведения на територията на общината; Домашен социален патронаж /ДСП/ и трапезарии гр. Долна Митрополия; Дом за стари хора с. Горна Митрополия; служители на община Долна Митрополия  и доставка на защитно  облекло и оборудване за доброволческо формирование в община Долна Митрополия.

Назначената от Възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 12.08.2015 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето


Документи
02482015311507_Ukazaniq_rabotno_obleklo.pdf
02562015311507_Prilojeniq_rab.obleklo.doc
03062015311507_Dogovor_rab.obleklo_proekt.doc
03132015311507_Publichna_pokana.pdf

ПубликацияДата
Заповед за оттегляне 2015-08-06 14:50:00

<-- Обратно към поръчки