Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНEН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА PVN 1041, /ІІІ-118, КОМАРЕВО - ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ/ - ПОДЕМ – РИБЕН - ДЗС „1 МАЙ” ОТ КМ.0+750 ДО КМ. 3+300, PVN 2046, /ІІІ-118, ПОДЕМ-ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ/-БИВОЛАРЕ ОТ К

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-08-31 16:33:56
№ 20150831QSvz482538

Описание:

Обект на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за предоставяне на услуги по изработване на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект: „Рехабилитация  на общинска пътна мрежа  на PVN 1041, /ІІІ-118, Комарево - Долна Митрополия/ - Подем – Рибен - ДЗС „1 май” от км.0+750 до км. 3+300, PVN 2046, /ІІІ-118, Подем-Долна Митрополия/-Биволаре от км. 0+000 до км.1+800, PVN 3044, /ІІІ-118, Подем – Долна Митрополия/-Божурица - /PVN 1042/ от км.0+000 до км. 2+100.“

Проектът следва да бъде изготвен в съответствие с техническото задание, неразделна част от документацията в следните проектански части: „Геодезия” , „Пътна с организация на движението”, „ПБЗ”, „ПУСО“ и  „Сметна документация - КСС”.


Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 10.09.2015 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


Документи
44392015311608_Ukazania.pdf
44472015311608_tehniceska specifikacia.pdf
44532015311608_Приложения.doc
45032015311608_dogogvor.docx
45152015311608_SHEMI I SKICI.rar

ПубликацияДата
Протокол 2015-09-11 16:10:00
Договор № РД-12-157 От дата: 2015-09-12 2015-09-28 13:40:00
Плащане по договор №: РД-12-157 От дата: 2015-09-12 2016-01-05 10:25:00
Плащане по договор №: РД-12-157 От дата: 2015-09-12 2016-01-05 09:55:00

<-- Обратно към поръчки