Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-09-09 17:53:39
№ 20150909TQnG577612

Описание:


Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава осем „а“, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за ремонт на улична мрежа и тротоарни настилки в населени места от територията на община Долна Митрополия.
  Предметът на поръчката включва следните подобекти:
1.    Подобект № 1 : „Бетониране на улица "Дунав" от ОК 44 ÷ ОК 115, с. Подем;
2.    Подобект № 2 : „Ремонт на улица "Христо Ботев" от ОК 20 ÷ ОК 179, с. Горна Митрополия;
3.    Подобект № 3 : „Ремонт на улица "Панайот Хитов" от ОК 184а ÷ ОК 241, с. Горна Митрополия” ;
4.    Подобект № 4: „Ремонт на улица "Хаджи Димитър" от ОК 81 ÷ ОК 158, с. Горна Митрополия;
5.    Подобект № 5: „Ремонт тротоарни настилки  от ОК 121 през ОК 120 до ОК 307 в с. Комарево“

Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 18.09.2015 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


 


Документи
57332015091709_Ukazania.pdf
57412015091709_Приложения.doc
57472015091709_Dogovor proekt.doc
57542015091709_КС улици, тротоари.xlsx

ПубликацияДата
Протокол 2015-09-24 14:20:00
Договор № РД-12-171 От дата: 2015-09-24 2015-10-01 12:05:00
Плащане по договор №: РД-12-171 От дата: 2015-09-24 2015-10-01 14:25:00
Плащане по договор №: РД-12-171 От дата: 2015-09-24 2015-10-05 14:15:00
Плащане по договор №: РД-12-171 От дата: 2015-09-24 2015-10-05 14:20:00
Плащане по договор №: РД-12-171 От дата: 2015-09-24 2015-10-05 14:20:00
Плащане по договор №: РД-12-171 От дата: 2015-09-24 2015-10-05 14:20:00
Плащане по договор №: РД-12-171 От дата: 2015-09-24 2015-10-19 14:20:00
Плащане по договор №: РД-12-171 От дата: 2015-09-24 2015-11-03 14:25:47
Плащане по договор №: РД-12-171 От дата: 2015-09-24 2015-11-03 14:26:39
Плащане по договор №: РД-12-171 От дата: 2015-09-24 2015-11-03 14:27:22
Плащане по договор №: РД-12-171 От дата: 2015-09-24 2015-11-03 14:28:24
Плащане по договор №: РД-12-171 От дата: 2015-09-24 2015-11-03 14:28:59

<-- Обратно към поръчки