Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ПОДМЯНА НА ДОГРАМА В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО СТАВЕРЦИ, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-09-14 17:38:45
№ 20150914DnkT593560

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава осем „а“, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за подмяна на дограмата в сградата на Кметство-с.Ставерци, община Долна Митрополия.


Конкретните видове и количества СМР са подробно описани и количествено измерени в  приложената Количествена сметка, неразделна част от настоящата документация.

ВАЖНО!

Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 28.09.2015 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 
Документи
51572015141709_Ukazania.pdf
52072015141709_Приложения.doc
52122015141709_Dogovor proekt.doc
52182015141709_КС Ставерци - Кметство.xlsx

ПубликацияДата
Протокол 2015-09-29 10:30:00
Договор № РД-12-177 От дата: 2015-09-30 2015-10-06 11:55:00
Плащане по договор №: РД-12-177 От дата: 2015-09-30 2015-10-19 14:30:00
Плащане по договор №: РД-12-177 От дата: 2015-09-30 2015-11-03 14:33:24

<-- Обратно към поръчки