Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“ДОСТАВКА НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-10-23 16:45:44
№ 20151023Wtpc636190

Описание:

Предмет на поръчката е доставката на дърва за огрев за нуждите на община Долна Митрополия през отоплителен сезон 2015/2016 г.

 ВАЖНО!

Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 04.11.2015 г. от 11,30 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


Документи
54172015231610_Ukazaniq_darva.pdf
54352015231610_obrazci.doc
54452015231610_dogovor_proekt.doc

ПубликацияДата
Протокол 2015-11-06 13:25:00
Договор № РД-12-189 От дата: 2015-11-10 2015-11-18 11:40:00
Плащане по договор №: РД-12-189 От дата: 2015-11-10 2015-12-01 14:00:00
Плащане по договор №: РД-12-189 От дата: 2015-11-10 2015-12-20 14:55:00
Плащане по договор №: РД-12-189 От дата: 2015-11-10 2016-02-01 11:32:14

<-- Обратно към поръчки