Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“ДОСТАВКА НА ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-10-23 16:35:06
№ 20151023xBbh624267

Описание:

Предмет на поръчката е доставката на пелети от 100% иглолистна или широколистна дървесина за нуждите на община Долна Митрополия през отоплителен сезон 2015/2016 г. 

ВАЖНО!

Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 04.11.2015 г. от 11,00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


Документи
40292015231610_Ukazaniq_peleti.pdf
42132015231610_Obrazci.doc
42172015231610_Dogovor_proekt.docx

ПубликацияДата
Протокол 2015-11-06 13:25:00
Договор № РД-12-188 От дата: 2015-11-09 2015-11-18 11:30:00
Плащане по договор №: РД-12-188 От дата: 2015-11-09 2015-12-01 14:00:00
Плащане по договор №: РД-12-188 От дата: 2015-11-09 2015-12-20 14:55:00
Плащане по договор №: РД-12-188 От дата: 2015-11-09 2016-02-01 11:33:27
Плащане по договор №: РД-12-188 От дата: 2015-11-09 2016-02-01 11:33:54
Плащане по договор №: РД-12-188 От дата: 2015-11-09 2016-02-01 11:34:24
Плащане по договор №: РД-12-188 От дата: 2015-11-09 2016-02-01 11:34:59
Плащане по договор №: РД-12-188 От дата: 2015-11-09 2016-02-17 14:15:00
Плащане по договор №: РД-12-188 От дата: 2015-11-09 2016-02-17 14:20:00
Плащане по договор №: РД-12-188 От дата: 2015-11-09 2016-03-01 11:30:00
Плащане по договор №: РД-12-188 От дата: 2015-11-09 2016-03-01 11:35:00
Плащане по договор №: РД-12-188 От дата: 2015-11-09 2016-03-01 11:35:00
Плащане по договор №: РД-12-188 От дата: 2015-11-09 2016-03-17 11:43:10
Плащане по договор №: РД-12-188 От дата: 2015-11-09 2016-03-17 11:43:40
Плащане по договор №: РД-12-188 От дата: 2015-11-09 2016-04-06 10:10:00

<-- Обратно към поръчки