Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ И ЧАСТ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ НА ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ И ГР. ТРЪСТЕНИК ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА 2016 Г. ”

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2016-01-15 10:02:34
№ 20160115fTcn652468

Описание:

На основание чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП и Решение № РД-08-31/15.01.2016 г., Община Долна Митрополия обявява  обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Долна Митрополия и част от улична мрежа в границите на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник през календарната 2016г.”

Предметът на поръчката включва следните подобекти:

 

   Подобект 1: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Долна Митрополия с обща дължина 59,31 км.

Предвидените дейности включват снегопочистване, опесъчаване и обезопасяване против хлъзгане.

  Подобект 2: Зимно поддържане и снегопочистване на част от улична мрежа в регулационните граници на гр.Тръстеник и гр. Долна Митрополия , включващо:

·  Снегопочистване на главната улична мрежа в гр.Тръстеник по заявка на Възложителя с приблизителна обща дължина 20 км. ;

·  Опесъчаване при необходимост и по заявка на Възложителя на уличната мрежа в регулационните граници на гр.Тръстеник и гр. Долна Митрополия с приблизителна обща дължина 65 км. 

 


Документи
33082016151301_Reshenie_otkrivane.pdf
33192016151301_Pokana.pdf
33272016151301_Tehnicheska_specifikaciq.pdf
33402016151301_Образци.docx
33472016151301_Metodika.pdf
33592016151301_Проект_Договор.docx

ПубликацияДата
Протокол 2016-01-26 16:30:00
Доклад на комисията 2016-01-26 16:35:00
Решение за избор на изпълнител 2016-01-26 16:40:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2017-02-02 11:40:00
Договор № РД-12-10 От дата: 2016-01-27 2016-01-27 13:35:00
Плащане по договор №: РД-12-10 От дата: 2016-01-27 2016-04-06 10:10:00
Плащане по договор №: РД-12-10 От дата: 2016-01-27 2016-04-06 10:10:00

<-- Обратно към поръчки