Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА, ФИЗИЧЕСКА, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА СЪС СОТ НА ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ “

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-01-29 16:40:17
№ 20160129lbpg660174

Описание:

Поръчката обхваща две основни дейности:

  • Дейност 1: . Осигуряване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана на недвижим имот, движимо имущество и съоръжения /складови помещения в БКС/, находящи се в гр. Долна Митрополия, ул.”Цоньо Матев” №5 ; 
  • Дейност 2: Осигуряване на охрана със СОТ на обекти собственост на община Долна Митрополия.
Оферти се приемат до 16:30 ч. на 09.02.2016 г.

Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 10.02.2016 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


Документи
26102016291701_Ukazaniq_ohrana.docx
26172016291701_Obrazci_ohrana.doc
26402016291701_Dogovor_ohrana.doc
26442016291701_Tehnicheska specifikaciq.docx

ПубликацияДата
Протокол 2016-02-12 14:20:00
Договор № РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-02-17 09:45:00
Плащане по договор №: РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-03-01 11:35:00
Плащане по договор №: РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-04-06 10:05:00
Плащане по договор №: РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-04-06 10:05:00
Плащане по договор №: РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-04-28 10:30:59
Плащане по договор №: РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-04-28 10:31:31
Плащане по договор №: РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-06-01 14:55:00
Плащане по договор №: РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-06-01 14:55:00
Плащане по договор №: РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-07-04 14:30:00
Плащане по договор №: РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-07-04 14:30:00
Плащане по договор №: РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-08-03 09:53:56
Плащане по договор №: РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-08-03 09:54:44
Плащане по договор №: РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-09-17 11:02:09
Плащане по договор №: РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-09-17 11:02:54
Плащане по договор №: РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-10-05 11:35:00
Плащане по договор №: РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-10-05 11:35:00
Плащане по договор №: РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-11-02 10:13:31
Плащане по договор №: РД-12-21 От дата: 2016-02-15 2016-11-02 10:14:23

<-- Обратно към поръчки