Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Ремонт сгради на ЦДГ „Бреза“ - с. Комарево и ЦДГ „Божур“ – филиал с. Биволаре, община Долна Митрополия“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-03-07 15:10:30
№ 20160307Xkqe686935

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава осем „а“, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за извършване на строително-монтажни работи за ремонт сгради на ЦДГ „Бреза“ - с. Комарево и ЦДГ „Божур“ – филиал с. Биволаре, община Долна Митрополия.

В обхвата на поръчката са включени следните подобекти:

1.        „Ремонт покрив ЦДГ „Бреза“ – с.Комарево“, находяща се в УПИ ІІ, кв.13 по плана на населеното място;

2.        „Ремонт ЦДГ „Божур“ – сграда филиал в с. Биволаре“, находяща се в УПИ І-118, кв.4 по плана на населеното място;


Срок за получаване на оферти - 15.03.2016 г., 16,30 ч.

Публично отваряне на офертите - 16.03.2016 г. , 11,00 ч.


Документи
52372016071503_Указания за участие.pdf
52452016071503_Приложения.doc
52532016071503_Dogovor proekt.doc
53052016071503_КС - ЦДГ.xlsx
53232016071503_Скица ЦДГ Комарево.pdf
53282016071503_Скица ЦДГ Биволаре.pdf

ПубликацияДата
Протокол 2016-03-18 15:00:00
Договор № РД-12-43 От дата: 2016-03-21 2016-03-31 14:40:00
Плащане по договор №: РД-12-43 От дата: 2016-03-21 2016-04-06 10:10:00
Плащане по договор №: РД-12-43 От дата: 2016-03-21 2016-04-17 10:25:00
Плащане по договор №: РД-12-43 От дата: 2016-03-21 2016-04-28 10:30:07

<-- Обратно към поръчки