Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на имагоцидни и ларвицидни обработки срещу комари на територията на с. Крушовене и с. Байкал, община Долна Митрополия през 2016г. ”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-03-16 14:23:37
№ 20160316ULyv691257

Описание:

Предметът на поръчката включва следните видове услуги:

1.  Ларвицидна обработка на комарните биотопи по поречието на р.Дунав в землището на с.Байкал с високоефективна техника и препарати. – 8,4 дка.

2.  Имагоцидна обработка с наземна техника, оборудвана с генератор за топъл аерозол и с препарат в регулационните граници на населени места в с. Байкал и с.Крушовене. Площите подлежащи на имагоцидна обработка са както следва:

-                                       с. Байкал - 906 дка

-                                      с. Крушовене -  1 783 дка

Оферти се приемат до 25.03.2016 г. /петък/

Назначената от Възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 28.03.2016 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 


Документи
54292016161403_Ukazaniq.pdf
54362016161403_Obrazci.doc
54462016161403_Dogovor_proekt.doc

ПубликацияДата
Протокол 2016-03-30 16:05:00
Договор № РД-12-51 От дата: 2016-04-01 2016-04-06 16:00:00
Плащане по договор №: РД-12-51 От дата: 2016-04-01 2016-10-03 14:35:00

<-- Обратно към поръчки