Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: “Жилищен блок, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 66, УПИ V-1004, кв. 19” по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгр

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-03-23 14:53:16
№ 20160323kTtx704197

Описание:

Община Долна Митрополия ще проведе открита процедура съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: Жилищен блок, гр. Долна Митрополия,  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 66, УПИ V-1004, кв. 19 по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

Сградата се състои от три броя секции – А, Б, и В, със стоманобетонова носеща конструкция по технология едропанелни жилищни сгради по номенклатура Бс – ІV- VІІІ – Гл.77 Н=2.80. Застроена площ: 660,01 м2, Разгъната застроена площ без СУТЕРЕН -   2 851.14 м. кв., разгъната застроена площ заедно със сутерена: 3511,15 м2. Във всеки вход на етаж са изградени по три апартамента. Сградата е проектирана през м. декември 1982 г. и въведена в експлоатация през 1987 г. Сградата е свободно стояща и се състои от три секции - вх. “А“ – крайна секция, 4 /четири/ етажна, вх. “Б“ - средна секция, 4 /четири/ етажна, вх.“В“ - крайна секция, 4 /четири/ етажна.

Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Срок за подаване на офертите - 20.04.2016 г. до 17.00 ч.

Отваряне на офертите - 21.04.2016 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на община Долна Митрополия


Документи
56392016231503_Решение АОП.pdf
56502016231503_Обявление АОП.pdf
57032016231503_dokumntacia za uchastie.pdf
57122016231503_tehnicheska specifikacia.pdf
57212016231503_metodika.pdf
57292016231503_Раздел IV - ОБРАЗЦИ N.docx
57362016231503_Раздел V - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР N.doc
58052016231503_Tехническо обследване.rar
58142016231503_Енергийно обследване.zip

ПубликацияДата
Протокол №1 2016-05-14 10:45:00
Съобщение по чл.69а,ал.3 от ЗОП (отм.) 2016-05-30 16:10:00
Протокол №2 2016-06-06 13:00:00
Протокол №3 2016-06-06 13:10:00
Решение за избор на изпълнител 2016-06-06 13:15:00
Допълнително споразумение 2016-10-11 16:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-06-19 15:25:00
Договор № РД-12-94 От дата: 2016-06-30 2016-07-19 09:00:00

<-- Обратно към поръчки