Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Ремонт и асфалтиране на общински пътища на територията на община Долна Митрополия“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-04-01 09:23:22
№ 20160401joRv739185

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава осем „а“, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за ремонт и асфалтиране на общински пътища и улици на територията на община Долна Митрополия.
  Предметът на поръчката включва следните подобекти:
1.    Подобект № 1 : „Ремонт на път №  РVN 1020 -  / ІІ  -11/ Гиген - Искър - Граница общ. ( Гулянци - Долна Митрополия ) - Славовица - / ІІІ - 3004 / от км 21+200 до км. 13+500”;
2.    Подобект № 2 : „Ремонт път № РVN 1045 - / ІІІ - 118 / Долна Митрополия – Горна Митрополия / РVN 1047 / от км 0+000 до км 6+300”;
3.    Подобект № 3 : „Ремонт път РVN  3049 / РVN 1045, Долна Митрополия - Горна Митрополия / - / ІІІ - 3004 / - Депо за ТБО от км 0+000 до км 4+100” ;

Местонахождението на отделните подобекти, тяхното състояние и условията за изпълнение на строителството са подробно описани в Техническото задание, неразделна част от Документацията за участие в процедурата.

Срок за приемане на оферти - 12.04.2016 г., 16,30 ч.

Дата на отваряне на офертите - 13.04.2014 г. , 11,00 ч. в Заседателната зала на община Долна Митрополия.


Документи
35522016011004_Ukazania.pdf
36012016011004_Tehnicesko zadanie.pdf
36202016011004_Приложения.doc
36282016011004_Dogovor proekt.doc
36422016011004_КС Ремонт ОПМ 2016г..xlsx

ПубликацияДата
Протокол 2016-04-15 15:00:00
Договор № РД-12-60 От дата: 2016-04-19 2016-04-26 14:00:00
Плащане по договор №: РД-12-60 От дата: 2016-04-19 2016-05-17 10:50:00
Плащане по договор №: РД-12-60 От дата: 2016-04-19 2016-05-17 10:55:00
Плащане по договор №: РД-12-60 От дата: 2016-04-19 2016-05-17 10:55:00
Плащане по договор №: РД-12-60 От дата: 2016-04-19 2016-06-17 10:55:00
Плащане по договор №: РД-12-60 От дата: 2016-04-19 2016-07-18 10:55:00
Плащане по договор №: РД-12-60 От дата: 2016-04-19 2016-08-16 10:55:00

<-- Обратно към поръчки