Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ И БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА КЪМ ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЗА 2016 Г.“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-04-06 15:18:49
№ 20160406avQB744309

Описание:

Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Долна Митрополия и бюджетните звена към община Долна Митрополия, които не са Възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки и които ще получат ваучери за храна за 2016 г.

Предмет на обществената поръчка е услуга, която е включенa в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хора с увреждания. Съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП тя е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 

В процедурата по реда на глава Осма „а“ от ЗОП могат  да участват и лица, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, като техните оферти ще се разглеждат в описаните в ЗОП случаи.

          Краен срок за приемане на предложенията – 16,30 ч. на 15.04.2016 г.., в непрозрачен запечатан плик в деловодството на община Долна Митрополия.

Дата и място за отваряне на офертите: 18.04.2016 г. – 11:00 ч. в Заседателната зала на община Долна Митрополия.

 


Документи
21392016061504_Ukazaniq_vaucheri.pdf
22222016061504_tehnicheska_specifikaciq.pdf
22272016061504_Obrazci.doc
23402016061504_Dogovor_proekt.doc

ПубликацияДата
Протокол 2016-04-19 16:00:00
Договор № РД-12-62 От дата: 2016-04-21 2016-05-11 10:45:00
Плащане по договор №: РД-12-62 От дата: 2016-04-21 2016-06-20 14:25:00
Плащане по договор №: РД-12-62 От дата: 2016-04-21 2016-06-20 14:30:00
Плащане по договор №: РД-12-62 От дата: 2016-04-21 2016-07-21 14:37:57
Плащане по договор №: РД-12-62 От дата: 2016-04-21 2016-07-21 14:39:07

<-- Обратно към поръчки