Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Долна Митрополия”, по обособени позиции

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-12 12:04:19
№ 20160412edSN758307

Описание:

Община Долна Митрополия ще проведе открита процедура съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници  по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Долна Митрополия” по обособени позиции както следва:

Обособена позиция No 1: "Автобусни линии: Плевен - Долна Митрополия - Тръстеник; Плевен-Долна Митрополия -Славовица”

Обособена позиция No 2: "Автобусни линии: Плевен - Горна Митрополия; Плевен - Долна Митрополия - Байкал; Плевен - Долна Митрополия - Байкал - Гиген”

Обособена позиция No3: „Автобусни линии:  Плевен - Долна Митрополия - Гостиля; Плевен - Долна Митрополия - Ставерци; Плевен - Долна Митрополия - Гокстиля -Кнежа”


Срок за подаване на офертите- до 16,30 ч. на 10.05.2016 г.

Публично отваряне на офертите - 11.05.2016 г. от  11,00 ч. в Заседателната зала на община Долна Митрополия


Документи
15422016121404_Раздел І - Документация.pdf
15542016121404_Раздел ІІ - Техническа спецификация.pdf
16052016121404_Раздел ІІІ - Методика за оценка.pdf
18192016121404_Раздел IV - ОБРАЗЦИ.docx
18272016121404_Obrazec 12 - Dogovor_proekt obsh prevoz.doc
18362016121404_Маршрутни разписания.pdf
37442016121404_Обявление.pdf
37542016121404_Решение.pdf

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2016-05-04 15:04:00
Протокол №1 2016-05-16 15:20:00
Съобщение по чл.69а,ал.3 от ЗОП (отм.) 2016-06-02 16:30:00
Протокол №2 2016-06-10 13:00:00
Протокол №3 2016-06-10 13:05:00
Решение за избор на изпълнител по ОП1 2016-06-10 13:10:00
Решение за избор на изпълнител по ОП2 2016-06-10 13:15:00
Решение за избор на изпълнител по ОП3 2016-06-10 13:20:00
Договор № РД-12-95/Обособена позиция №1 От дата: 2016-07-01 2016-07-27 10:00:00
Договор № РД-12-101/Обособена позиция №2 От дата: 2016-07-20 2016-07-27 10:00:00
Договор № РД-12-99/Обособена позиция №3 От дата: 2016-07-18 2016-07-27 10:00:00

<-- Обратно към поръчки