Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изработване на инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които община Долна Митрополия ще кандидатства за финансиране по ПРСР 2014-2020 по четири обособени позиции“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-14 12:59:03
№ 20160414UdWA771062

Описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е :

Изработване на инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които община Долна Митрополия ще кандидатства за финансиране по ПРСР 2014-2020“  по четири обособени позиции:

 

Обособена позиция №1:„Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Байкал, с. Брегаре, с. Славовица и с. Ставерци”;

Обособена позиция №2:„Ремонт за подобряване на енергийна ефективност на общински сгради в село Горна Митрополия, град Долна Митрополия и град Тръстеник“;

Обособена позиция №3:„Реконструкция на общински сгради, ползвани от Дом за стари хора – Горна Митрополия, ДСП – село Подем“;

Обособена позиция №4:„Реконструкция на централни площади и възстановяване на паркови пространства в град Долна Митрополия, град Тръстеник, с. Горна Митрополия, с. Комарево и с. Ореховица“

Срок за подаване на офертите- до 16,30 ч. на 12.05.2016 г. 

Публично отваряне на офертите - 13.05.2016 г. от  11,00 ч. в Заседателната зала на община Долна Митрополия


Документи
55292016141404_Решение.pdf
55362016141404_Обявление.pdf
07462016141504_Документация.pdf
07592016141504_Техническа спецификация.pdf
08042016141504_Методика.pdf
08092016141504_Образци и Договор.doc

ПубликацияДата
Частично прекратяване 2016-05-09 16:30:00
Протокол №1 2016-05-30 16:00:00
Съобщение по чл.69а,ал.3 от ЗОП (отм.) 2016-06-13 15:00:00
Протокол №2 2016-06-20 15:00:00
Протокол №3 2016-06-20 15:05:00
Решение за избор на изпълнител по ОП1 2016-06-20 15:10:00
Решение за избор на изпълнител по ОП2 2016-06-20 15:15:00
Решение за избор на изпълнител по ОП3 2016-06-20 15:20:00
Договор № РД-12-111/Обособена позиция №1 От дата: 2016-08-15 2016-09-15 13:00:00
Договор № РД-12-133/Обособена позиция №2 От дата: 2016-10-07 2016-11-02 09:00:00
Договор № РД-12-134/Обособена позиция №3 От дата: 2016-10-07 2016-11-02 09:05:00

<-- Обратно към поръчки