Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обекти, собственост на община Долна Митрополия по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по обособени позиции“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-14 15:03:51
№ 20160414Xuwb808251

Описание:

Община Долна Митрополия ще проведе открита процедура съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обекти, собственост на община Долна Митрополия по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по обособени позиции“

В поръчката са включени  следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: Реконструкция на общински пътища № PVN 1020 с. Славовица  / ІІ  -11/ Гиген - Искър - Граница общ. ( Гулянци - Долна Митрополия ) - Славовица - / ІІІ - 3004 /; № PVN 1045 с. Горна - Долна  / ІІІ - 118 /  Долна Митрополия - Горна Митрополия /  РVN 1047/ и № PVN 2043 /ІІІ - 118 Подем - Долна Митрополия/Победа - Тръстеник/ ІІІ - 3004/ на територията на община Долна Митрополия;

Обособена позиция №2:„Реконструкция и обновяване на съществуващи стадиони в  град Тръстеник, град Долна Митрополия, село Горна Митрополия и село Комарево“;

Пълна информация относно предмета на поръчката по обособени позиции, в това число цели и обхват на проектите, съществуващо положение, изисквания към проектите: общи изисквания, проектни части и други изисквания се съдържат в Техническите спецификации, неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка.

 Срок на получаване на оферти - до 16,30 ч. на 13.05.2016 г.

Публично отваряне на офертите - 16.05.2016 г. от 11,00 ч. в заседателната зала на община Долна Митрополия.


Документи
30382016141704_Решение АОП.pdf
30462016141704_Обявление АОП.pdf
30552016141704_Раздел І - Документация.pdf
31052016141704_Раздел ІІ - Техническа спецификация.pdf
31122016141704_Раздел ІІІ - Методика за оценка.pdf
31292016141704_РАЗДЕЛ IV - ОБРАЗЦИ.docx
31372016141704_РАЗДЕЛ V - ПР. ДОГОВОР.docx

ПубликацияДата
Протокол №1 2016-05-19 14:50:00
Съобщение по чл.69а,ал.3 от ЗОП (отм.) 2016-06-06 13:20:00
Протокол №2 2016-06-10 15:00:00
Протокол №3 2016-06-10 15:35:00
Решение за избор на изпълнител по ОП1 2016-06-10 15:40:00
Решение за избор на изпълнител по ОП2 2016-06-10 15:45:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 1 2021-03-29 17:00:00
Договор № РД-12-103/ Обособена позиция №1 От дата: 2016-07-22 2016-08-11 15:00:00
Договор № РД-12-106/ Обособена позиция №2 От дата: 2016-07-26 2016-08-11 15:00:00

<-- Обратно към поръчки