Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: РЕМОНТ НА ЦДГ „СЛЪНЦЕ“ – С. ОРЕХОВИЦА, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-04-14 16:05:24
№ 20160414azfl793809

Описание:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава осем „а“, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за извършване на строително монтажни и ремонтни дейности на общинска сграда, ползвана от ЦДГ „Слънце“ в с.Ореховица, община Долна Митрополия, находяща се  в  кв. 1 по плана  на населеното място. 

За нуждите на ремонтните дейности е разработен технически проект по всички проектни части, който е одобрен от община Долна Митрополия и за строежа е издадено разрешение за строеж № 1 от 18.01.2016 г. Проектната документация е неразделна част от настоящата документация.

Предвидените дейности съгласно одобрения проект и изискванията към строителството са подробно описани в Техническата спецификация, а конкретните видове и количества СМР са количествено измерени в  приложената Количествена сметка, като тези документи са неразделна част от документацията за участие.

Срок за подаване на офертите - до 16,30 ч. на 25.04.2016 г. 

Публично отваряне на офертите - 26.04.2016 г. от  11,00 ч. в Заседателната зала на община Долна Митрополия

 


Документи
09292016141604_Техническа спецификация.pdf
09342016141604_Образци.doc
09402016141604_Договор - проект.doc
09452016141604_КСС-Оферта 2016-Приложение 8а.xls
33172016141604_proektna dokumentacia.rar
51062016181404_Указания.pdf

ПубликацияДата
Протокол 2016-05-04 15:29:00
Договор № РД-12-79 От дата: 2016-05-25 2016-05-26 10:00:00

<-- Обратно към поръчки