Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Долна Митрополия”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-14 13:03:17
№ 20160414pzBt786513

Описание:

            Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Долна Митрополия, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя.

Съгласно Решение за промяна №РД-12-259 от 27.04.2016 г., се правят следните промени: 

Срок за подаване на офертите - до 16,00 ч. на 16.05.2016 г. 
            Срок за получавене на документация за участие - 
до 16,00 ч. на 16.05.2016 г.  

Публично отваряне на офертите - 17.05.2016 г. от  13,00 ч. в Заседателната зала на община Долна Митрополия.


Важно съобщение!

Посочената в обявлението банкова сметка за внасяне на гаранция за участие в горепосочената процедура е некоректна.

Когато участник избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната банкова сметка на Община Долна Митрополия, (в лева):

Банка: „Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Плевен, офис Долна Митрополия

IBANBG54 IABG 7473 3310 0300 73

BIC: IABGBGSF

В случай, че има внесени суми като  гаранция за участие в посочената в обявлението банкова сметка, те ще бъдат възстановени на наредителите. 

 Документи
17572016141504_Решение.pdf
18032016141504_Обявление.pdf
18102016141504_Документация.pdf
18172016141504_Техническа спецификация.pdf
19172016141504_ОБРАЗЦИ и ДОГОВОР.doc
19302016141504_Данни потребление 2015.xlsx

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2016-04-22 13:50:00
Отговор на въпрос 2016-04-26 15:00:00
Решение за промяна 2016-04-27 11:00:00
Отговор на въпрос 2016-04-27 14:20:00
Отговор на въпрос 2016-05-04 15:05:00
Протокол №1 2016-06-01 12:30:00
Съобщение по чл.69а,ал.3 от ЗОП (отм.) 2016-06-14 14:30:00
Протокол №2 2016-06-23 11:00:00
Протокол №3 2016-06-23 11:05:00
Решение за избор на изпълнител 2016-06-23 11:10:00
Обявление за приключване на договор 2018-01-02 15:55:00
Договор № РД-12-100 От дата: 2016-07-19 2016-08-01 09:00:00

<-- Обратно към поръчки