Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт „Общински център за извънучилищни дейности“ в с.Байкал

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА

Дата: 2016-05-20 16:00:00
№ 20160520DSLm816301

Описание: Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнението на СМР, сходни с предмета на настоящата поръчка, на когото Община Долна Митрополия ще възложи изпълнението на дейностите, предмет на поръчката. Предметът на поръчката включва извършване на строително-монтажни работи за ремонт на сградата, в която е разположен Общинския център за извънучилищни дейности . Съгласно разработената и одобрена количествена сметки за обекта са предвидени следните строително -ремонтни работи:

1. Ремонт покрив

2. Вътрешен ремонт І-ви и ІІ-ри етаж

Пълна информация относно предмета на поръчката в това число дейности на изпълнение, съществуващо положение, изисквания към строежа и други изисквания се съдържат в Техническата спецификация,.

Документи
02342016201705_обява за обществена поръчка.pdf
03472016201705_Obrazci.doc
04412016201705__Dogovor proekt.doc
04572016201705_Техническа спецификация.pdf
05292016201705__КС Байкал.xlsx

ПубликацияДата
Протокол №1 2016-06-09 09:10:00
Протокол №2 2016-06-22 16:00:00
Договор № РД-12-91 От дата: 2016-06-23 2016-06-30 14:00:00
Плащане по договор №: РД-12-91 От дата: 2016-06-23 2016-07-18 10:50:00
Плащане по договор №: РД-12-91 От дата: 2016-06-23 2016-08-16 10:50:00

<-- Обратно към поръчки