Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Бетониране на улична мрежа и ремонт на тротоарни настилки в населени места от територията на община Долна Митрополия“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА

Дата: 2016-06-24 15:27:40
№ 20160624fBZG820572

Описание:

Община Долна Митрополия  ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Бетониране на улична мрежа и ремонт на тротоарни настилки в населени места от територията на община Долна Митрополия“

  Предметът на поръчката включва следните подобекти:

1.   Подобект № 1 : „Ремонт на улица "Христо Ботев" от ОК 52 ÷ ОК 53, с. Байкал;

2.   Подобект № 2 : „Ремонт на улица за гробищен парк – път ПИ 000034, с. Крушовене; 

3.   Подобект № 3: „Ремонт тротоарни настилки  на ул.“Хан Кубрат“ от ОТ 124 до ОТ 123 в              с. Комарево“

Срок за получаване на офертите: 11.07.2016 г. , 17,00 ч.Документи
33532016241506_Обява улици.pdf
34092016241506_Техническа спецификация.pdf
34322016241506_3. Obrazci_new.docx
34402016241506_Dogovor proekt.doc
34472016241506_КС улици.xlsx

ПубликацияДата
Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти 2016-07-12 11:00:00
Протокол 2016-07-20 16:00:00
Договор № РД-12-113 От дата: 2016-08-17 2016-09-08 14:00:00
Плащане по договор №: РД-12-113 От дата: 2016-08-17 2016-09-01 10:45:00
Плащане по договор №: РД-12-113 От дата: 2016-08-17 2016-09-17 10:45:00
Плащане по договор №: РД-12-113 От дата: 2016-08-17 2016-09-17 10:51:07
Плащане по договор №: РД-12-113 От дата: 2016-08-17 2016-09-17 11:03:31
Плащане по договор №: РД-12-113 От дата: 2016-08-17 2016-10-05 11:40:00
Плащане по договор №: РД-12-113 От дата: 2016-08-17 2016-10-18 11:44:51

<-- Обратно към поръчки