Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Строително-монтажни работи за ремонт на обекти, собственост на община Долна Митрополия“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА

Дата: 2016-07-21 16:00:00
№ 20160721gquh832973

Описание:

Община Долна Митрополия  ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Строително-монтажни работи за ремонт на обекти, собственост на община Долна Митрополия

 

  Предметът на поръчката включва следните подобекти:

1.      Подобект № 1 : „Ремонт сграда Кметство - с. Победа“;

2.      Подобект № 2 : „Ремонт на клуб в УПИ І-1794, кв.183- гр.Тръстеник“ ;

3. Подобект № 3: „Ремонт на клуб, намиращ се между кв.78, кв.83 и кв.79 в гр.Тръстеник“


Срок за получаване на оферти - 05.08.2016 г. , 17:00 ч.

Отваряне на офертите- на 08.08.2016 г. от 11:00 ч. в Заседатулната зала на община Долна Митрополия.


Документи
46022016211607_Техническа спецификация сгради.pdf
46162016211607_Обява общински сгради.pdf
46382016211607_3. Obrazci_new.docx
46502016211607_КС сгради.xlsx
46572016211607_Dogovor proekt.doc

ПубликацияДата
Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти 2016-08-08 10:00:00
Протокол №1 2016-08-29 15:00:00
Протокол №2 2016-09-12 14:10:00
Договор № РД-12-124 От дата: 2016-09-14 2016-09-21 11:05:00
Плащане по договор №: РД-12-124 От дата: 2016-09-14 2016-10-05 11:40:00
Плащане по договор №: РД-12-124 От дата: 2016-09-14 2016-10-05 11:40:00
Плащане по договор №: РД-12-124 От дата: 2016-09-14 2016-10-05 11:40:00

<-- Обратно към поръчки