Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Строително-монтажни работи за изграждане и ремонт на обекти, собственост на община Долна Митрополия“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-08-31 15:00:00
№ 20160831jFMx873019

Описание:

Община Долна Митрополия  ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за изграждане и ремонт на обекти, собственост на община Долна Митрополия
  Предметът на поръчката включва следните подобекти:
1.    Подобект № 1 : „Изграждане ограда на гробищен парк в  гр. Тръстеник;
2.    Подобект № 2 : „Ремонт ЦДГ "В. Иванов" с. Ставерци;

Пълна информация относно предмета на поръчката в това число дейности на изпълнение, съществуващо положение, изисквания към строежите и други изисквания се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от документацията на настоящата обява.


Срок за получаване на оферти - 15.09.2016 г. , 17,00 ч.

Документи
21422016311508_Информация АОП.pdf
21502016311508_Обява.pdf
21582016311508_Техническа спецификация обекти.pdf
22192016311508_3. Obrazci_new.docx
22282016311508_Dogovor proekt.doc
22432016311508_КС ремонт огради.xlsx

ПубликацияДата
Протокол 2016-09-26 16:00:00
Договор № РД-12-131 От дата: 2016-09-30 2016-10-05 11:05:00
Плащане по договор №: РД-12-131 От дата: 2016-09-30 2016-10-18 11:45:58
Плащане по договор №: РД-12-131 От дата: 2016-09-30 2016-10-18 11:47:08

<-- Обратно към поръчки