Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Инженеринг – проектиране и строителство на обекти, собственост на община Долна Митрополия“ - прекратена

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-10-06 16:20:00
№ 20161006vNly880281

Описание:

Община Долна Митрополия  ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране и строителство на обекти, собственост на община Долна Митрополия“

  Предметът на поръчката включва следните подобекти:

1.    Подобект № 1 : „Ремонт на ОДЗ „Незабравка“ – с.Горна Митрополия;

2.    Подобект № 2 : „Ремонт на мост на ул. „Л.Димитрова“ в с.Гостиля; 

В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

А. Проектиране 

Б. Изпълнение на СМР

В. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ


Документи
29182016061810_Obiava.pdf
29262016061810_Info AOP.pdf
29392016061810_Tehniceska specifikacia.pdf
30082016061810_3. Obrazci_new.docx
30292016061810_skica detska gradina.pdf
30352016061810_skica most.pdf
49012016071510_Dogovor_proekt.doc

ПубликацияДата
Съобщение за прекратяване 2016-10-14 13:45:00

<-- Обратно към поръчки