Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на дървесни пелети за отопление и дърва за огрев за нуждите на Община Долна Митрополия през отоплителен сезон 2016/2017 г.“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-10-24 14:39:19
№ 20161024PWTH916370

Описание:

Предмет на обществената  поръчка е доставката на пелети от 100% иглолистна или широколистна дървесина и дърва за огрев за нуждите на община Долна Митрополия през отоплителен сезон 2016/2017 г.

Необходимите количества горива за нуждите на община Долна Митрополия са прогнозни и са както следва:

·     Дървесни пелети за отопление – до 160 тона;

·     Дърва за огрев – до 110 куб.м.

Посочените количества на горивата са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване след сключване на договора.

Техническите характеристики на всеки вид твърдо гориво, обектите, до които ще се доставят, както и други изисквания на Възложителя са описани подробно в Техническата спецификация.

        Срок за получаване на офертите: 01.11.2016 г. , 17:00 ч. 


Документи
47492016241410_Обява.pdf
47542016241410_Информация АОП.pdf
48122016241410_Техническа спецификация.pdf
48162016241410_Указания за подготовка на образци.pdf
48272016241410_Образци(1).docx
48352016241410_Проект договор - пелети(1).docx

ПубликацияДата
Протокол 2016-11-04 16:00:00
Договор № РД-12-166 От дата: 2016-11-08 2016-11-21 16:05:00

<-- Обратно към поръчки