Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на хранителни продукти по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия“, операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фон

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА

Дата: 2016-10-28 16:30:00
№ 20161028Pmqb924379

Описание:

Кратко описание: Община Долна Митрополия  ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и съгласно разпоредбите на Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия“, операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България“ по 9 обособени позиици

Обособена позиция №1: Месо и месни продукти

Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция №4: Яйца

Обособена позиция №5: Масла и мазнини

Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция №8: Зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция №9: Други хранителни продукти

 

Видовете хранителни продукти и прогнозните количества, както и други изисквания на Възложителя са описани подробно в Техническата спецификация.

 Срок за получаване на офертите: 04.11.2016 г. /петък/, 17:00 ч.

Дата и час на отваряне на офертите: 07.11.2016 г. /понеделник/, 11:00 ч. 


Документи
54022016281610_Обява.pdf
54062016281610_Информация АОП.pdf
55212016281610_Договор - проект.doc
13102016311310_Образци - Топъл обяд.docx
38492016181411_Техническа спецификация.pdf

ПубликацияДата
Разяснение №1 2016-11-01 12:00:00
Съобщение за удължаване на срок 2016-11-07 11:05:00
Протокол 2016-11-11 16:20:00
Договор № РД-12-171/Обособена позиция №1 От дата: 2016-11-15 2016-11-23 16:00:00
Договор № РД-12-172/Обособена позиция №2 От дата: 2016-11-15 2016-11-23 16:05:00
Договор № РД-12-173/Обособена позиция №3 От дата: 2016-11-15 2016-11-23 16:15:00
Договор № РД-12-174/Обособена позиция №4 От дата: 2016-11-15 2016-11-23 16:20:00
Договор № РД-12-175/Обособена позиция №5 От дата: 2016-11-15 2016-11-23 16:25:00
Договор № РД-12-176/Обособена позиция №6 От дата: 2016-11-15 2016-11-23 16:25:00
Договор № РД-12-177/Обособена позиция №7 От дата: 2016-11-15 2016-11-23 16:25:00
Договор № РД-12-178/Обособена позиция №8 От дата: 2016-11-15 2016-11-23 16:30:00
Договор № РД-12-179/Обособена позиция №9 От дата: 2016-11-15 2016-11-23 16:35:00

<-- Обратно към поръчки