Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Договаряне без предварително обявление: "Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ) за зареждане на автомобили, собственост на Община Долна Митрополия по райони на обслужване, за срок от 2 години."

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2017-02-09 10:01:20
№ 20170209lQeF956173

Описание:

Община Долна Митрополия обявява  обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП с предмет: „Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ) за зареждане на автомобили, собственост на Община Долна Митрополия по райони на обслужване, за срок от 2 години.“ Обществената поръчка включва пет обособени позиции както следва:

1. Обособена позиция №1- Покупка на  горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции на територията на цялата страна. В предмета на поръчката се включва покупка на Дизелово гориво - 10 200 л.(+/- 10%);

2.Обособена позиция №2- Покупка на  горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване гр.Тръстеник, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н  –  4 700 л.,  Дизелово гориво - 9 450 л.(+/- 10%) и Газ – 800 л. (+/- 10%);

3.Обособена позиция №3- Покупка на  горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване гр.Долна Митрополия, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н  –  1 000 л. и  Дизелово гориво 5 788 л.(+/- 10%);

4.Обособена позиция №4- Покупка на  горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване с. Крушовене, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н  –  8 160 л. и Дизелово гориво 2 500 л.(+/- 10%);

5.Обособена позиция №5- Покупка на  горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване с.Подем, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н  –  4 900 л. и Дизелово гориво 6 100 л.(+/- 10%);


Документи
23552017091302_Reshenie-goriva_2017.pdf

ПубликацияДата
Обявление за възложена поръчка 2017-05-18 10:25:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 4 2019-04-01 10:50:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 1 2019-04-16 13:55:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 2 2019-05-13 10:45:00
Обявление за приключване на договор за ОП № 5 2019-05-13 10:50:00
Договор № РД-12-20/17.02.2017 г. От дата: 2017-02-17 2017-03-22 13:35:00

<-- Обратно към поръчки