Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изграждане на нов водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Тръстеник от съществуваща помпена станция в местността Ченгене сарай в землището на с. Ореховица до напорен резервоар в землището на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-04-27 16:35:00
№ 20170427VUmh1001420

Описание:

Обект на поръчката е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като избраният изпълнител на обществената поръчка следва да извърши предвидените в техническия проект строително монтажни работи за изграждането на нов напорен тръбопровод от тръби PE100+PP, SDR11, DN225х20.5 с обща дължина 13 200,00 метра, започващ от съществуващата помпена станция в местността Ченгене сарай в землището на с. Ореховица и заустващ в съществуващ напорен резервоар в землището на гр. Тръстеник.

Всички строителни работи ще се извършват съгласно изготвения и одобрен  технически проект, неразделна част от Документацията за участие в процедурата.

 

С оглед етапното финансиране на обекта и изискванията на финансиращия орган, поръчката е разделена на два етапа, както следва:

-       І етап „Изграждане на нов напорен тръбопровод от възел PN 1 до възел PN 416“

-       ІІ етап „Изграждане на нов напорен тръбопровод от възел PN 416 до възел PN 680, Помпена камера с  шахта и връзка към черпателна камера“

 

Етапите следва да се изпълняват последователно.Документи
45182017271704_Решение АОП.pdf
45262017271704_Обявление АОП.pdf
45332017271704_0 ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА И СЪДЪРЖАНИЕ.pdf
45462017271704_I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf
45532017271704_II. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ.docx
46022017271704_III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ.pdf
46092017271704_IV. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.pdf
46182017271704_V. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf
46362017271704_VІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ.pdf
46422017271704_Образец № 4_КС_Ченгене сарай_Долна Митрополия.xls
47372017271704_Проект водопровод Ченгене сарай.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2017-05-11 16:30:00
Отговор на въпрос 2017-05-12 16:25:00
Отговор на въпрос 2017-05-15 17:15:00
Прекратяване 2017-05-17 16:00:00
Обявление за възложена поръчка 2017-05-17 16:40:00

<-- Обратно към поръчки