Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изграждане на нов водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Тръстеник от съществуваща помпена станция в местността Ченгене сарай в землището на с. Ореховица до напорен резервоар в землището на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-06-02 16:15:00
№ 20170602StGI1023296

Описание:

Обект на поръчката е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като избраният изпълнител на обществената поръчка следва да извърши предвидените в техническия проект строително монтажни работи за изграждането на нов напорен тръбопровод от тръби PE100+PP, SDR11, DN225х20.5 с обща дължина 13 200,00 метра, започващ от съществуващата помпена станция в местността Ченгене сарай в землището на с. Ореховица и заустващ в съществуващ напорен резервоар в землището на гр. Тръстеник.

С оглед етапното финансиране на обекта и изискванията на финансиращия орган, поръчката е разделена на два етапа, както следва:

-       І етап „Изграждане на нов напорен тръбопровод от възел PN 1 до възел PN 416“

-       ІІ етап „Изграждане на нов напорен тръбопровод от възел PN 416 до възел PN 680, Помпена камера с  шахта и връзка към черпателна камера“

 Етапите следва да се изпълняват последователно.

Срок за подаване на оферти - 30.06.2017 г.

Отваряне на офертите - 03.07.2017 г. от 11,00 ч.


Документи
22542017021606_Решение АОП.pdf
23022017021606_Обявление АОП.pdf
23122017021606_0 ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА И СЪДЪРЖАНИЕ.pdf
23252017021606_I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf
23332017021606_II. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ.docx
23392017021606_III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ.pdf
23462017021606_IV. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.pdf
23532017021606_V. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.doc
24072017021606_VІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ.pdf
25392017021606_Проект водопровод Ченгене сарай.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2017-06-15 16:00:00
Отговор на въпрос 2017-06-19 16:50:00
Образец КСС 2017-06-20 16:55:00
Протокол 1 2017-07-06 16:35:00
Съобщение цени 2017-07-26 16:00:00
Протокол 2 2017-08-01 16:15:00
Протокол 3 2017-08-01 16:20:00
Решение за избор на изпълнител 2017-08-01 16:25:00
Договор + приложения към него 2018-04-10 14:05:00
Обявление за възложена поръчка 2018-04-16 16:25:00

<-- Обратно към поръчки