Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

Упражняване на строителен надзор на обект:„Изграждане на нов водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Тръстеник от съществуваща помпена станция в местността Ченгене сарай в землището на с. Ореховица до напорен резервоар в землището на гр. Тръстени

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-07-21 16:05:00
№ 20170720Gzfq1064931

Описание:

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор на  обекта, включващи:

Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до приемане и въвеждането му в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания; 

Дейност 2. Извършване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г.  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;

Дейност 3. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/ 28.12.2006 г. за целия обект или за съответната част от обекта, ако се извърши поетапно предаване на части от целия строителен договор;

 Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.

 Срок за получаване на оферти - 11.08.2017 г., 17:00 ч.


Документи
00462017211607_Reshenie AOP.pdf
00522017211607_Obiavlenie AOP.pdf
01012017211607_0 ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА И СЪДЪРЖАНИЕ.pdf
01112017211607_І. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf
01282017211607_II. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ.docx
01442017211607_III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ.pdf
01532017211607_IV. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.pdf
02042017211607_V.ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf
02122017211607_VІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ.pdf
03292017211607_Проект водопровод Ченгене сарай.rar

ПубликацияДата
Протокол 1 2017-08-18 16:30:00
Съобщение цени 2017-09-05 10:30:00
Протокол 2 2017-09-29 15:30:00
Протокол 3 2017-09-29 15:35:00
Протокол 4 2017-09-29 15:40:00
Решение за избор на изпълнител 2017-09-29 15:45:00
Договор + приложения към него 2018-06-05 15:40:00

<-- Обратно към поръчки