Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Избор на изпълнител за проектиране на обекти, собственост на община Долна Митрополия засегнати от наводненията на 03.07.2017 г., по обособени позиции”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА

Дата: 2017-09-29 17:00:00
№ 20170929Hosp1090392

Описание:

Община Долна Митрополия ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона ще определи изпълнител на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за проектиране на обекти, собственост на община Долна Митрополия засегнати от наводненията на 03.07.2017 г., по обособени позиции

Поръчката е разделена на две обособени позиции, а именно:

 

Обособена позиция №1: „Изработване на инвестиционни проекти за възстановяване на общински улици и подпорна стена в с. Подем и с. Ставерци, община Долна Митрополия“
Обособена позиция №2: „Изработване на инвестиционни проекти за Възстановяване проводимоста на дерета и отводнителни канали в гр. Тръстеник, с. Ореховица, с. Брегаре, с. Комарево и с. Божурица, Община  Долна Митрополия

Документи
52462017291909_Tehniceska specifikacia proektirane.pdf
52592017291909_Ukazania obrazci (2).pdf
53272017291909_3. Obrazci_new.docx
53442017291909_ДОГОВОР ОП 1.docx
53502017291909_ДОГОВОР ОП 2.docx
53572017291909_извадка от ПУП.doc
42342017021410_обява проектиране.pdf

ПубликацияДата
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП 2017-09-29 16:45:00
Протокол 1 2017-10-19 17:00:00
Протокол 2 2017-10-19 17:05:00
Договор за Обособена позиция № 1 2017-10-20 12:20:00
Договор за Обособена позиция № 2 2017-10-20 14:45:00

<-- Обратно към поръчки