Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт на мост на улица „Лиляна Димитрова“ между О.Т. 147 и О.Т. 168 в с. Гостиля, община Долна Митрополия

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2017-11-16 15:00:00
№ 20171116RUlS1130153

Описание:

Община Долна Митрополия  ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на мост на улица „Лиляна Димитрова“ между О.Т. 147 и О.Т. 168 в с. Гостиля, община Долна Митрополия“.

Целта на настоящта обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнението на СМР на обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка, на когото Община Долна Митрополия ще възложи изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.

Предмет на поръчката е изпълнение  на строително-монтажни  работи за изграждането на монолитно изпълнен стоманобетонов мост на един отвор над река Гостиля между о.т.147 и о.т.168 на ул. „Лиляна Димитрова” в с. Гостиля, община Долна Митрополия в съответствие с предвижданията на  одобрения инвестиционен проект.

Срок за представяне на оферти - 01.12.2017 г.; 17:00 ч.


Документи
20392017161611_obiava AOP.pdf
21272017161611_ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf
21352017161611_УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ.pdf
21472017161611_Dogovor proekt.pdf
24072017161611_проект мост Гостиля.rar
26272017161611_3. Obrazci_new.docx
31272017121012_Обява Ремонт мост.pdf

ПубликацияДата
Образец КСС 2017-11-17 09:30:00
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти 2017-12-04 08:45:00
Протокол 2017-12-12 10:00:00
Договор + приложения към него 2017-12-18 10:55:00

<-- Обратно към поръчки