Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Пазарни консултации по реда чл.44, ал.1 от ЗОП на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ-1872", ГР. ТРЪСТЕНИК

Тип поръчка: ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Дата: 2017-11-30 16:30:00
№ 20171201bnET1142697

Описание:

Пазарните консултации се провеждат във връзка с кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ-1872“, гр. Тръстеник,  с проект  "РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОРЕДНИЗАЦИЯ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ-1872", ГР. ТРЪСТЕНИК,ОБЩ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛ. ПЛЕВЕН“,  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селсктие райони за периода 2014-2020 г.


Документи
12112017011012_покана пазарни консултации.pdf
12192017011012_Обяснителна записка Читалище Тръстеник (1).pdf
12252017011012_образец кс.xlsx

ПубликацияДата
Оферта "ЗСК Девня" 2017-12-11 16:00:00
Оферта "Скорпион инвестстрой" 2017-12-11 16:05:00
Оферта "Геосим проект" 2017-12-11 16:10:00
Протокол пазарни консултации 2017-12-11 16:20:00
Решение пазарни консултации 2017-12-11 16:30:00

<-- Обратно към поръчки