Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Строително монтажни работи за ремонт на обекти и съоръжения, собственост на община Долна Митрополия

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-03-07 16:58:47
№ 20180307ylsv1185907

Описание:

Община Долна Митрополия  ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи за ремонт на обекти и съоръжения, собственост на община Долна Митрополия“.

  Предметът на поръчката включва следните подобекти:

1.      Подобект № 1 : Ремонт покрив  НЧ "Васил Левски 1911" в УПИ V-590, кв. 8  в с.Божурица;

2.     Подобект № 2 : Ремонт покрив  на ДГ "Божур" база с. Рибен  в УПИ І-245, кв. 4;

3.      Подобект № 3: „Изграждане на рампа към приемна зала на МИГ-Долна Митрополия “


Срок за получаване на оферти - 22.03.2018 г. ; 17,00 часа.


Документи
00032018071703_АОП информация.pdf
00272018071703_Техн.спецификация.pdf
00492018071703_3. Obrazci_new.docx
00572018071703_КСС Образец 3-1.xls
01232018071703_Указания за образците.pdf
01302018071703_Договор проект.pdf
01362018071703_Скица НЧ-с.Божурица.pdf
01412018071703_Скица ДГ - с.Рибен.pdf
01492018071703_Проект рампа.pdf
30162018301103_Обява чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf

ПубликацияДата
Протокол 2018-03-29 11:00:00
Договор + приложения към него 2018-03-30 14:50:00

<-- Обратно към поръчки