Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Строително монтажни работи за текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа от територията на община Долна Митрополия

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-06-06 15:10:00
№ 20180606OZxh1216824

Описание:

Община Долна Митрополия  ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи за текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа от територията на община Долна Митрополия“.

  Предметът на поръчката включва следните подобекти:

1.                  Подобект № 1 : Ремонт   път № РVN 1047/ ІІІ - 118, Долна Митрополия - Ясен / Горна Митрополия – граница общ. ( Долна Митрополия - Искър ) - Староселци / ІІІ - 137 / от км 3+ 320 до км 7 + 310 ;

2.                  Подобект № 2 : „Ремонт   път № РVN 1020 -  / ІІ  -11/ Гиген - Искър - Граница общ. ( Гулянци - Долна Митрополия ) - Славовица - / ІІІ - 3004 / от км 21+200 до км. 13+500“;

Подобект № 3 : „Ремонт на улица "Ген.Скобелев"  от ОТ2  до ОТ 58 с. Славовица“;


Документи
14442018061706_info AOP.pdf
14552018061706_Obiava pat.pdf
15072018061706_Раздел VI - Образци на документи.rar
15202018061706_Obrazec KSS.xlsx
15572018061706_ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf
16052018061706_Техническа спецификация асфалт.pdf
16172018061706_shema 1047.pdf
16252018061706_shema 1020.pdf
16312018061706_shema slavovica.pdf

ПубликацияДата
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти 2018-06-22 09:05:00
Протокол 2018-06-27 14:25:00
Договор + приложения към него 2018-07-13 14:15:00

<-- Обратно към поръчки