Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN1041 /ІІІ – 118, Комарево – Долна Митрополия / Подем – Рибен – ДЗС „1 май“, PVN2046 /ІІІ – 118, Подем – Долна Митрополия/ - Биволаре /PVN 1042/, PVN3044 /ІІІ –

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-06-12 16:46:14
№ 20180612nPox1226134

Описание:

Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN1041 /ІІІ – 118, Комарево – Долна Митрополия / Подем – Рибен – ДЗС „1 май“, PVN2046 /ІІІ – 118, Подем – Долна Митрополия/ - Биволаре /PVN 1042/, PVN3044 /ІІІ – 118, Подем – Долна Митрополия/ -  Божурица /PVN 1042 по три обособени позиции“, финансиран по проект15.1.1.037 „The streamline of the traffic in the cross border Danubian area” („Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“), e-MS code: ROBG-138, финансиран по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“ чрез Европейския фонд за регионално развитие”.

Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции и включва следните подобекти, обособени в отделни позиции, както следва:

 

· Обособена позиция №1: Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN1041 /ІІІ – 118, Комарево – Долна Митрополия / Подем – Рибен – ДЗС „1 май“ PVN3044 /ІІІ – 118, Подем – Долна Митрополия/ -  Божурица /PVN 1042“, финансиран по проект15.1.1.037 „The streamline of the traffic in the cross border Danubian area” („Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“), e-MS code: ROBG-138, финансиран по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“ чрез Европейския фонд за регионално развитие”;

· Обособена позиция №2: Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN2046 /ІІІ – 118, Подем – Долна Митрополия/ - Биволаре /PVN 1042/ PVN3044 /ІІІ – 118, Подем – Долна Митрополия/ -  Божурица /PVN 1042“, финансиран по проект 15.1.1.037 „The streamline of the traffic in the cross border Danubian area” („Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“), e-MS code: ROBG-138, финансиран по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“ чрез Европейския фонд за регионално развитие”;

· Обособена позиция №3: : Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN3044 /ІІІ – 118, Подем – Долна Митрополия/ -  Божурица /PVN 1042“, финансиран по проект 15.1.1.037 „The streamline of the traffic in the cross border Danubian area” („Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“), e-MS code: ROBG-138, финансиран по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“ чрез Европейския фонд за регионално развитие”Документи
50042018121606_Титул.pdf
50132018121606_Reshenie AOP TGS.pdf
50202018121606_Obiavlenie AOP TGS.pdf
50312018121606_Раздел I - Указания за подготовка на офертите.pdf
50372018121606_Раздел II - Методика.pdf
50442018121606_Раздел III - Техническа спецификация.pdf
50502018121606_Раздел IV-Проект на договор.pdf
50572018121606_Раздел V-Указания за образците.pdf
51032018121606_Obrazci.rar
51132018121606_Obrazec 4-1 KSS PVN 1041.xlsx
51192018121606_Obrazec 4-2 KSS PVN2046.xlsx
51252018121606_Obrazec 4-3 KSS PVN 3044.xlsx
52022018121606_Инвестиционен проект.rar

ПубликацияДата
Прекратяване 2018-06-28 16:00:00
Обявление до АОП за прекратяване на процедурата 2018-07-11 10:10:00

<-- Обратно към поръчки