Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка чрез лизинг на три броя леки автомобили за нуждите на Община Долна Митрополия

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2018-06-29 15:17:29
№ 20180629ntWY1233092

Описание:

Община Долна Митрополия  ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез лизинг на три броя лекотоварни автомобили за нуждите на Община Долна Митрополия“.

Целта на настоящата обществена поръчка е да се избере независим изпълнител който да извърши доставка на три броя фабрично нови и неупотребявани леки автомобила за нуждите на Община Долна Митрополия  при условията на 36 (тридесет и шест) месечен финансов лизинг със задължително придобиване на собствеността. 


Документи
51132018291606_Информация до АОП.pdf
51252018291606_Обява.pdf
51282018291606_Техническа спецификация.pdf
51322018291606_Указания.pdf
39392018020907_00512018291806_Проект на договор.pdf
16422018091407_Образци.docx

ПубликацияДата
Удължаване на срока за събиране на оферти 2018-07-09 08:45:00
Съобщение за прекратяване 2018-07-13 09:25:00

<-- Обратно към поръчки