Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изпълнение на СМР за ремонт, обновяване и оборудване на Народно читалище "Просвета 1927", гр. Долна Митрополия“ по ПРСР 2014-2020 г.

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-07-10 16:15:00
№ 20180709SrsG1256538

Описание:
    Настоящата поръчка е с предмет: „Изпълнение на СМР за ремонт, обновяване и оборудване на Народно читалище "Просвета 1927", гр. Долна Митрополия“ по ПРСР 2014-2020 г.”

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП, като избраният изпълнител на обществената поръчка следва да извърши предвидените в одобрения работен проект строително монтажни работи за подобряване функциалноста и повишаване на енергийната ефективност  на сградата, ползвана от НЧ „Просвета 1927“ – гр.Долна Митрополия.
Срок за получаване на оферти - 08.08.2018 г. ; 17,00 часа.

Документи
07132018101707_Решение за откриване.pdf
07192018101707_Обявление.pdf
07272018101707_Указания за подготовка на образците.pdf
07382018101707_Техническа спецификация.pdf
07492018101707_Указания за подготовка на офертите.pdf
08112018101707_Указания за подготовка на образците.pdf
08182018101707_Методика.pdf
09582018101707_Раздел VI - Образци на документи.rar
13482018101707_читалище ДМ-ново проект.rar

ПубликацияДата
съобщение цени 2018-08-13 17:00:00
Протокол № 1 2018-09-04 10:00:00
Протокол № 2 2018-09-04 10:10:00
Протокол № 3 2018-09-04 11:15:00
Решение 2018-09-04 11:45:00
Договор + приложения към него /част 1/ 2018-10-09 14:35:00
Приложения към договор /част II/ 2018-10-09 14:35:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-15 14:30:00

<-- Обратно към поръчки