Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Пазарни консултации, съобщения и др.


Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Изпълнение на СМР за реконструкция и модернизация на Народно читалище "Неофит Рилски 1872", гр. Тръстеник, община Долна Митрополия по ПРСР 2014-2020 г.“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-07-16 16:30:00
№ 20180716jXBN1285849

Описание:

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ 1872" гр. Тръстеник

Председателят на НЧ „Неофит Рилски 1872“ - гр. Тръстеник  в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 11 от ЗОП обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП – публично състезание с предмет: Изпълнение на СМР за реконструкция и модернизация на Народно читалище  "Неофит Рилски 1872", гр. Тръстеник, община Долна Митрополия по ПРСР 2014-2020 г.“


Срок за подаване на оферти 13.08.2017 г.; 17,00 ч.


Документи
03012018161707_Reshenie.pdf
03112018161707_Obiavlenie.pdf
03332018161707_Раздел I - Указания за подготовка на офертите.pdf
03402018161707_Раздел II - Методика.pdf
03462018161707_Раздел ІІІ -Техническа спецификация СМР.pdf
03512018161707_Раздел IV-Проект на договор.pdf
03582018161707_Раздел V-Указания за образците.pdf
10302018161807_Obrazci.rar
11092018161807_Проект читалище Тръстеник.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2018-08-08 16:20:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2018-09-03 16:05:00
Протокол № 1 2018-09-13 09:25:00
Протокол № 2 2018-09-13 09:30:00
Протокол № 3 2018-09-13 10:00:00
Решение 2018-09-13 10:10:00
Договор + приложения към него 2018-10-24 14:10:00
Обявление за приключване на договор за 2020-02-10 11:55:00
Обявление за възложена поръчка 2018-10-24 15:05:00

<-- Обратно към поръчки